24-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

Continue reading

20-то заседание на Столичен общински съвет (СОС) – дневен ред

Continue reading

Решения от 18-то заседание на СОС (резюме)

Continue reading

Решения от 17-то заседание на СОС (резюме)

Continue reading

17-то заседание на Столичен общински съвет (СОС) – дневен ред

Continue reading

СОС: питане – отговор, март-май 2008 г.

Continue reading

Доклад: “Паметник на жертвите на комунистическите режими в света”

Continue reading