Доклад от В. Лилков за преименуване на улица в София

Continue reading

ПОДПИСКА за преустройство на софийския „Женски пазар”

Continue reading

64-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

Continue reading

Доклад: Център за градско развитие на София

Continue reading

59-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

Continue reading

Питане от Вили Лилков – за изпълнение на решение на СОС

Относно: базовите станции на телекомуникационните оператори в София

Continue reading

Решения от 56-то заседание на Столичен общински съвет – резюме

Continue reading