22-ро заседание на Столичен общински съвет (СОС) – дневен ред

Continue reading

СОС: питане – отговор, юни и юли 2008 г.

Continue reading

16-то заседание на Столичен общински съвет (СОС) – дневен ред

Continue reading

Решения от 15-то заседание на СОС (резюме)

Continue reading