Резолюция на Европейския парламент за ЕМП от 2 април 2009 г.

Continue reading

Питане от Вили Лилков – за изпълнение на решение на СОС

Относно: базовите станции на телекомуникационните оператори в София

Continue reading

СОС: Решение за базовите станции на мобилните оператори

Continue reading

Решения от 42-то заседание на СОС (резюме)

Continue reading

За GSM антените от Пловдив

Continue reading

Публичен регистър на антените на мобилните оператори в Бургас?

Continue reading

Отзвук от пресконференцията за базовите станции – вместо преглед на печата

Continue reading

Вили Лилков пред “Хоризонт”: за контрол над базовите GSM-станции

Continue reading

За антените по покривите и решение на ОС Сливен

Continue reading

Пресконференция за публичния контрол върху базовите станции на мобилните оператори

Пресконференция на общинските съветници от ДСБ и граждани

Continue reading

Доклад за публичен контрол върху базовите станции на мобилните оператори

Continue reading

“Строителство Градът”: В София и Пловдив въвеждат регистър на базовите станции

Continue reading

За публичен регистър на базовите станции на GSM – операторите

Continue reading

Базовите станции на мобилните оператори – интервю с доц. Мишел Израел

Интервю на Веселина Сапунджиева (в-к Черно море) с доцент Мишел Израел за контрола върху базовите станции на мобилните оператори

Continue reading