Резолюция на Европейския парламент за ЕМП от 2 април 2009 г.

Continue reading

Питане от Вили Лилков – за изпълнение на решение на СОС

Относно: базовите станции на телекомуникационните оператори в София

Continue reading

СОС: Решение за базовите станции на мобилните оператори

Continue reading

Решения от 42-то заседание на СОС (резюме)

Continue reading

За GSM антените от Пловдив

Continue reading

Публичен регистър на антените на мобилните оператори в Бургас?

Continue reading

Отзвук от пресконференцията за базовите станции – вместо преглед на печата

Continue reading