23-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

Continue reading

21-во (извънредно) заседание на Столичен общински съвет

Continue reading

20-то заседание на Столичен общински съвет (СОС) – дневен ред

Continue reading

Решения от 18-то заседание на СОС (резюме)

Continue reading

Доклад за поетапно премахване на бившите виетнамски общежития в район Красна поляна

Continue reading

Доклад: “Паметник на жертвите на комунистическите режими в света”

Continue reading

Доклад относно паметна плоча в 22 СОУ

Continue reading