Решения от 39-то заседание на Столичен общински съвет (резюме)

Continue reading

15-то заседание на Столичен общински съвет (СОС) – дневен ред

Continue reading

Декларация на групата на ДСБ в СОС

Continue reading

Левче-билетче

Continue reading

7-мо заседание на СОС – продължение и финал

Continue reading

7-мо заседание на СОС – 28 февруари 2008 г., първи път

Continue reading

Програма за управление на София 2008-2011

Continue reading

7-мо заседание на Столичен общински съвет (СОС) – дневен ред

Continue reading

6-то заседание на Столичен общински съвет (СОС) – дневен ред

Continue reading

Питане от Вили Лилков – шумно?

Continue reading

Къщата на Яблански – предстоящ ремонт?

Continue reading

Декларация на групата общински съветници на ДСБ в СОС

Continue reading

Интервю с д-р Франкенщайн (или съвременния Прометей)…

Continue reading

Питане от Ивайло Йонков, общински съветник от ДСБ

Continue reading