Решения от 39-то заседание на Столичен общински съвет (резюме)

Continue reading

30-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

Continue reading