Грети Иванова Стефанова

Грети Иванова Стефанова: Родена на 14 ноември 1954 г. в София. Образование: висше (Строителен инженер, ВИАС; Социално управление – мениджмънт, УАСГ;). Професия: инженер, мениджър, лицензиран оценител Научен сътрудник по благоустройство и комунално стопанство на градовете. Съдебен заседател. Омъжена, с две деца. Член на ДСБ – район “Красно село”, председател на организацията за втори мандат.

© ДСБ Триадица

One Response

  1. […] 1. Полагане на клетва от общински съветник. […]

Comments are closed.

%d bloggers like this: