Гергана Тодорова Тодорова

Гергана Тодорова Тодорова: Родена на 30 август 1976 г. в София. Образование: висше (Право, ЮЗУ “Неофит Рилски”; Държавна администрация и международно право – УНСС, ИСК). Месторабота: адвокат в Адвокатско дружество “Табаков, Табакова и партньори”. Омъжена, с две деца. Член на ДСБ – район “Сердика”.

© ДСБ Триадица

%d bloggers like this: