ГЕОРГИ ХРИСТОВ ХРИСТОВ

Георги Христов Христов

Георги Христов Христов: Роден на 23 януари 1960 г. в Ботевград. Образование: висше (Медицина, Медицинска академия – София). Месторабота: Централно управление на Националната здравно-осигурителна каса, главен експерт Болнична помощ. Женен, с едно дете. Член на ДСБ – район “Триадица”.

 

 

 

© ДСБ Триадица

%d bloggers like this: