ДИМИТЪР ПЕТРОВ БЪЧВАРОВ

Димитър Петров Бъчваров: Роден на 12 януари 1950 г. във Видин. Образование: висше (Автомобилно инженерство; следдипломна квалификация в УНСС; специализация по макроикономика в Харвард САЩ). Директор на дирекция “Икономическа политика” в правителството на Иван Костов (1997-2001). Член на НС на Агенцията за приватизация от 2001 г до момента. Женен, с една дъщеря. Учредител на ДСБ и Председател на Вътрешнопартийната комисия по икономика и финанси. От юли 2007 г. е член на Националното ръководство и заместник-председател на ДСБ.

© ДСБ Триадица

One Response

  1. […] от Вили Лилков и Димитър Бъчваров – общински съветници от ДСБ в […]

Comments are closed.

%d bloggers like this: