Атанас Иванов Папазов

Атанас Иванов Папазов: Роден на 23 ноември 1974 г. в Гоце Делчев. Образование: висше (Право, НБУ). Месторабота: юрисконсулт, Министерство на земеделието и продоволствието. Член на Съюза на юристите в България и на Националната асоциация “Правна инициатива за местно самоуправление”. Член на ДСБ – район “Връбница”, член на Вътрешнопартийната комисия по правни въпроси. За повече информация за кандидата, посетете www.dsb-vrabnica.info/sos.htm, вижте и програма на кандидата

 

 

 

© ДСБ Триадица

%d bloggers like this: