Питания от Вили Лилков

Питания към кмета на Столична община
и столичната администрация от общинският съветник от ДСБ Вили Лилков

 

2004

 

Питане № 93-00-294/02.07.2004 от Вили Лилков, общински съветник от ДСБ, относно изпълнението на Решение № 2 по Протокол № 24 от 18.03.1993 г. на СОС за демонтиране на Паметника на Съветската армия.

Питане № 93-00-362/14.09.2004 от Вили Лилков, общински съветник от ДСБ, относно празноти в Наредбата за обществения ред при използването на превозни средства на територията на Столичната община.

Питане № 93-01-362/17.09.2004 от Вили Лилков, общински съветник от ДСБ, относно собствеността на стадион “Раковски”, район “Триадица”.

Питане № 93-01-381/24.09.2004 от Вили Лилков, общински съветник от ДСБ, относно предприемане мерки за запазване собствеността на общината върху спортна зала “Триадица”, кв.” Гоце Делчев”.

Питане № 93-00-514/24.11.2004 от Вили Лилков, общински съветник от ДСБ, относно изработването на проект на Общинска програма за закрила на детето в Столична община.

Питане № № 93-00-567/28.12.2004 от Вили Лилков, общински съветник от ДСБ, относно закриване на 148 СОУ “Любомир Милетич”.

 

2005

 

Питане № 93-00-298/22.07.2005 от Вили Лилков, общински съветник от ДСБ, относно кандидатурата на София за домакин на ХХІІ Зимни олимпийски игри през 2014 г.

Питане № 93-00-306/28.07.2005 от Вили Лилков, общински съветник от ДСБ, относно разрешение за организиране на празник – бирен фест в пространството пред НДК в София.

Питане № 93-00-323/23.08.2005 от Вили Лилков, общински съветник от ДСБ, относно системно нарушаване на обществения ред в София.

Питане № 93-00-321/23.08.2005 от Вили Лилков, общински съветник от ДСБ, относно регламентиране на възмездните взаимоотношения между СО е БТК по повод изградената и разполагана в общински имоти далекосъобщителна инфраструктура на компанията.

Питане № 93-00-361/29.09.2005 от Вили Лилков, общински съветник от ДСБ, относно изпълнението на Наредбата за реда и условия за управление и разпореждане с общински жилища.

Питане № 93-00-436/30.11.2005 от Вили Лилков, общински съветник от ДСБ, относно неизпълнение на Решение № 645 по Протокол № 60 от 29.09.2005 г. на СОС за задължаване на съветите на директорите на общинските еднолични дружества да внесат в СОС информация относно:годишните финансови отчети за 2004 г. на смесените търговски дружества с тяхно участие; разпределението н балансовата печалба по годишните финансови отчети за 2004 г. на смесените дружества с общинско участие и отчисляване на дължимия дивидент.

Питане № 93-00-54/07.12.2005 от Вили Лилков, общински съветник от ДСБ, относно изпълнение на Решение № 191 по Протокол № 43/31.03.2005 г. на СОС, касаещо изработване на публични регистри на общинсската собственост.

Питане № 93-00-445/07.12.2005 от Вили Лилков, общински съветник от ДСБ, относно неизпълнение на Решение № 589/16.12.2004 г. на СОС за изваждане от капитала на търговските дружества на Столична община на зелени площи и терени, отредени за озеленяване.

 

2006

 

Питане № 93-01-99/14.02.2006 от Вили Лилков, общински съветник от ДСБ, относно незаконните гаражни клетки в столицата.

Питане № 93-00-69/20.02.2006 от Вили Лилков, общински съветник от ДСБ, относно дейността и издръжката на представителството на гр. София в Брюксел.

Питане № 93-00-121/21.03.2006 от Вили Лилков, общински съветник от ДСБ, относно външната реклама в гр. София.

Питане № 93-00-233/15.06.2006 от Вили Лилков, общински съветник от ДСБ, относно неизпълнение от страна на Столична община на поети ангажименти към жителите на кв. „Малинова долина”.

Питане № 93-00-246/04.07.2006 от Вили Лилков, общински съветник от ДСБ, относно неотложни мерки по благоустройството на гробищен парк „Бакърена фабрика”.

Питане № 93-00-264/11.07.2006 от Вили Лилков, общински съветник от ДСБ, относно неприключили обезщетителни процедури на собственици с отчуждени имоти.

Питане № 93-00-321/11.09.2006 от Вили Лилков, общински съветник от ДСБ, относно унищожаване на зелени площи и изграждане на незаконен паркинг в район „Красна поляна”.

Питане № 93-00-322/11.09.2006 от Вили Лилков общински съветник от ДСБ, относно безконтролно движение на каруци в град София.

Питане № 93-00-328/14.09.2006 от Вили Лилков, общински съветник от ДСБ, относно размера на приходите от дейността на маршрутните таксита в бюджета н Столична община и контрола, упражняван върху тази дейност.

Питане № 93-00-336/19.09.2006 от Вили Лилков, общински съветник от ДСБ, относно „Първа частна улица” в кв. Стрелбище, район „Триадица”.

Питане № 93-01-788/23.10.2006 от Вили Лилков, общински съветник от ДСБ, относно състоянието на дълга на Столична община.

Питане № 93-00-393/09.11.2006 от Вили Лилков, общински съветник от ДСБ, относно финансовите постъпления на СО от подземна далекосъобщителна инфраструктура.

Питане № 93-00-426/07.12.2006 от Вили Лилков, общински съветник от ДСБ, относно спазване на процедурите при издаване на разрешителни за изграждане на ледена пързалка пред Народния театър „Иван Вазов”.

 

2007

 

Питане № 93-00-14/15.01.2007 от Вили Лилков, общински съветник от ДСБ, относно отнемане от страна на държавата на общинската градинка пред хотел „Рила” в район „Средец”.

Питане № 93-00-156/14.05.2007 от Вили Лилков, общински съветник от ДСБ, относно неотложните действия по изпълнение на Закона за устройството и застрояването на Столична община.

Питане № 93-01-587/31.05.2007 от Вили Лилков общински съветник от ДСБ, относно паркирането в „Синя зона” на автомобили на граждани, които живеят в нейните граници.

Питане № 93-01-588/31.05.2007 от Вили Лилков, общински съветник от ДСБ, относно проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка „Доставка на хранителни продукти за ОП Социален патронаж”.

Питане № 93-01-703/29.06.2007 от Вили Лилков, общински съветник от ДСБ, относно емблематичния за столицата паметник на скулптора Валентин Старчев, изграден пред НДК.

Питане № 93-01-704/29.06.2007 от Вили Лилков, общински съветник от ДСБ, относно премахване на незаконен строеж „Търговски комплекс Валенсиана”, район „Лозенец”.

Питане № 93-00-247/19.07.2007 от Вили Лилков, общински съветник от ДСБ, относно нарушаване на обществения ред при строителството на „Офис сграда с магазини и подземни гаражи” в УПИ І, кв. 259, м. „Центъра – Солни пазар”.

Питане № 93-01-268/07.03.2007 от Вили Лилков, общински съветник от ДСБ, относно възможността за разкриване на пряка автобусна линия от Централна ж.п. гара до район „Люлин”.

Питане от 11.10.2007 г. от Вили Лилков, общински съветник от ДСБ, относно статута на квартална градинка и озеленена площ с детска площадка в район “Оборище”, отредени частично за застрояване

Питане № 93-01-1169/04.12.2007г. от Вили Лилков, общински съветник от ДСБ, относно неизпълнение на Решение № 616/27.07.2007г. на СОС за създаване на електронна система за обработка на документите на СО и СОС.

 

2008

 

Питане вх. № 93-00-2/07.01.2008 г. от Вили Лилков, общински съветник от ДСБ, относно проекта за превръщане на хотел „България” в мултифункционален търговски център.

Питане вх. № 93-00-3/07.01.2008 г. от Вили Лилков, общински съветник от ДСБ, относно неизпълнение на Закона за концесиите и на решение на СОС за въвеждане на система за контрол на концесиите, предоставени от Столична община.

Питане № 93-00-29/29.01.2008г. от Вили Лилков, общински съветник от ДСБ, относно увеличаване на нивата на шума в столицата и липсата на ефективен контрол и санкции за нарушителите.

Питане от Вили Лилков, общински съветник от ДСБ, относно възможността за свободен достъп на граждани в парк Врана

Питане от Вили Лилков, общински съветник от ДСБ, относно продажбата на билети в маршрутните таксите в столицата

Питане от Вили Лилков, общински съветник от ДСБ, относно наложителна промяна на организацията с пътни знаци на
платеното паркиране в Синята зона в столицата

 

ДРУГИ

 

Питане от м. 06.2006 г. от Вили Лилков, общински съветник от ДСБ до кмета на район Слатина относно изграждането на православен храм в ж.к. Яворов.

Питане от м. 09.2005 г. от Вили Лилков, общински съветник от ДСБ до зам.-кмета на Столична община относно решаване на транспортен проблем в кв. Лозенец, в района на Физически факултет на СУ.

Питане от м. 05.2007 г. от Вили Лилков, общински съветник от ДСБ, относно неизпълнение на решение на СОС за приемане на Проект за Функционално, обемно-пространствено решение и градско обзавеждане на “Женски пазар” и бул. “Стефан Стамболов” за м. “Зона Б-2-част”.

Питане от м. 06.2006 г. от Вили Лилков, общински съветник от ДСБ до кмета на район Слатина относно строеж на ул. Марагидик и ул. Иларион Драгостинов в местност Редута.

Питане от м. 12.2006 г. от Вили Лилков, общински съветник от ДСБ, относно възникналата ситуация със здравната служба в с. Мрамор и действията на Столична община.

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

%d bloggers like this: