ДСБ ТРИАДИЦА 2009-03

 

ГАРАЖНИТЕ КЛЕТКИ

 

Те са истинска напаст! Пръкнали са се навсякъде – в междублокови пространства, върху зелени площи, върху трасетата на електропроводи, върху тръбите на Топлофикация и на ВиК-мрежата, върху трасетата на БТК, както и на места, където не е изпълнена вертикална планировка. Преобладаващата част от тях са върху терени – общинска собственост. Много аварийни ремонти в тези системи се проточват с месеци, защото клетките пречат за това. Общината не събира наеми (а и няма как!) за тяхното ползване!

Незаконните гаражни клетки се използват и за други цели, различни от предназначението им, като работилници, складова площ, депа за крадени автомобили, а някои са организирани, като спални или допълнителни помещения към изградените на калкан блокове. В някои райони преместваемите гаражи образуват нещо като защитна стена около един или няколко блока. В „Люлин“, „Младост“ и „Красна поляна” гаражните клетки са разположени като обръч, очертаващ границата на кварталите. Нерядко т.нар. гаражи препречват пътя на хората към автобусните спирки, магазините или просто ги лишават от зеленината на градинките под прозорците. Само около блок 38 в Лагера има 254 незаконни гаражни клетки са поставени върху общинска земя. За всичките 254 клетки има издадени заповеди за премахване от кмета на район „Красно село“. И какво от това! Никой не се трогва.

Клетките са масово явление в комплексите, населени с военни и служители на МВР. Когато се съберат хората от квартала да протестират при монтирането на поредната грозотия, почти винаги се размахват пищови и се чуват каруцарски псувни. Кранът, който доставя клетката бързо изчезва, изрязват се металните скоби за повдигане на клетката и безобразникът, организирал акцията се прибира в отсрещната панелка за да гледа доволно своето създание и да злорадства, как е прекарал своите комшии!

Знае ли общината техния брой?

Вече никой не може да каже, колко е броят на незаконните гаражни клетки в София. По различни данни, представяни през годините техния брой се колебае в годините между 6 и 10 хиляди. През 2004 г. е направен опис на незаконните гаражни клетки от администрацията и е установено, че те са 5970. Тогава обаче не всички столични райони представиха информация. Към момента най-много гаражни клетки, над хиляда, има в „Люлин”, следват районите „Младост”, Триадица, „Красна поляна” с по над 800, „Слатина”, „Подуяне” – по над 600 и т.н. Най-малко под десетина са незаконно поставените клетки в Илинден и Панчарево, а в „Средец” – само една.

Какво казва закона?

Над 99 % от общия брой на гаражните клетки в София са незаконни. Сроковете по Закона за устройство на територията за деклариране на незаконните обекти отдавна е изтекъл и не е възможно да се предприемат действия по узаконяване. В наредбите на Столичната община няма предвиден ред за узаконяване на тези съоръжения.

Гаражните клетки, които не са трайно свързани със земята с фундамент не представляват строежи по смисъла на ЗУТ, а са преместваеми съоръжения и се премахват от Столична община и районните кметства.

Според Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Столична община, приета от СОС, за премахването на незаконно поставените съоръжения следва да се създаде организация за това от кмета на София. В §2 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ е предвидена възможност за общината да извършва принудително премахване на подобни обекти като въз основа на протокол за извършените разходи същата може да се снабди с изпълнителен лист за събиране на вземането по реда на чл.237, буква “з” от ГПК. В случай че собственикът на гаражната клетката е неизвестен, общината би могла да я продаде на търг и така да си възстанови разходите по демонтирането?

Гаражните клетки, които имат фундамент и са трайно свързани със земята са строежи по смисъла на ЗУТ и се премахват от ДНСК

Кметствата сами не могат да се справят с проблема. В различните райони администрацията има различни обяснения за това. На места кметствата някак успяват да си изпълнят задълженията и да преместят няколко от гаражните клетки, но точно след два-три месеца на тяхно място се появяват точно толкова или дори повече нови. Така тази пародия с преместването им може да се повтаря до безкрай. Според други райони при проверка е невъзможно да се установят собствениците на голяма част от незаконните преместваеми обекти и единственото, което може да направи общината, е да залепи предупредителни писма по вратите на клетките. Безсилие!

Какво казва главния архитект или еволюцията на мирогледа?

 • Декември 2006 г. – „Този въпрос е много тежък. Занимавал съм се с него още преди 10 години, когато правих проектите на кварталите “Славия” и “Лагера”. Например, кв. “Лагера” в северната си част е пълен с незаконни гаражни клетки. Такива има в “Младост”, в “Люлин”, в “Надежда”. Гаражните клетки са реакция на хората срещу несигурността на собствеността им. Те масово се появиха, когато започнаха кражбите на коли. Все пак има хора, които цял живот са пестили, за да си купят автомобил. Убеден съм, че полека-лека въпросът ще се реши, но това не трябва да става административно и силово, защото засяга много хора и то хора от по-ниските слоеве на обществото.”

 • 2006 г. – „Гаражните клетки са в резултат на събитията от 90-те години, когато човек не знаеше, като си остави колата вечер, ще си я намери ли сутринта. Сега вече сме в друга фаза на развитие. … Има гаражни клетки, разположени върху трасета на инженерни мрежи, които не могат да се обслужват заради тях.”

  „Не говорим за бутане, защото самите клетки са собственост на някого, както е собственост автомобилът. Разработваме организация, при която които може, ще останат, но ще се регулират, като си плащат наем, ако са на общински терени”.

  „Гаражните клетки са частна собственост и не могат да бъдат съборени, но общината няма да ги узакони, защото повечето от тях са поставени върху терени, предвидени за озеленяване”.

  „Трябва обществена дискусия за незаконно изградените гаражни клетки на територията на София. Премахването им ще задълбочи кризата за паркоместа още повече. Самото разрушаване на клетките ще изисква време и пари и ще генерира сериозно количество отпадъци. Една от възможностите е за онези от тях, които са на общинска земя, да се въведат наеми.”

 • Септември 2007 г. – „Хората се възпитават в неуважение към закона и собствеността. В момента, в който на един човек дадеш картбланш да използва чужда собственост и се правиш, че не забелязваш, значи го приучваш да няма респект към нея”.

 • Октомври 2007 г. – „Ще поставя въпроса на едно от първите заседания на новия Столичен общински съвет. Първо общината ще направи изследване кои гаражни клетки са незаконни, кои имат някакъв статут, кои са върху публични площи и кои – върху предвидени за озеленяване терени. В зависимост от резултатите ще се стигне до конкретни решения и ще започне разчистване -постепенно, но безотказно. В рамките на следващата година ще сме решили проблема с гаражните клетки!”

 • Ноември 2007 г. – „До три месеца ще има план за решаване на проблема!”

 • Декември 2007 г. – „Настроен съм да приложим талибанско решение. През пролетта на 2008 г. общината ще вдигне с “паяк” гаражните клетки в София, които са поне 10 000, ако собствениците им дотогава не ги премахнат сами. Общината ще търси поляна за наказателен паркинг и гаражните клетки там ще се таксуват за престой подобно принудително преместените при неправилно паркиране автомобили.”

 • Март 2008 г. – „До един месец ще се изготви юридически обосновано решение на проблема”.

От тогава до днес мълчание в ефира. Защо ли? Ами идват избори, по-добре да си траем, пък ще видим. Но после идват и други избори! Явно трябва да почакаме лошия кмет, защото сега ни управлява добрият!

Какво казват общинските съветници?

 • Постоянна комисия по архитектура, градоустройство и жилищна политика при СОС – „До 12 февруари 2008 г. трябва да има точна картина колко са незаконните гаражи и къде са разположени, решиха съветниците от общинската архитектурна комисия вчера. Дотогава ще е готов и екшън планът за разчистването им. Ще се изготви и общинска наредба, която ще регламентира бъдещото поставяне на подобни съоръжения. Освен гаражните клетки, от столицата трябва да изчезнат бараките, сергиите и незаконните реклами. Крайно време е София да се прости с азиатско-балканския си вид, ако ще бъде град от Европейския съюз.”.

 • Мартин Заимов – „Сигурно ще има 20 хиляди недоволни, но други 200 хиляди софиянци ще се радват, че грозотиите ще изчезнат от кварталите. Вдигането трябва да се прави по квартали от районните кметове. Много по-лесно щяло да е за кварталните управници да приберат 400 клетки, вместо общината да разчиства 15 хиляди накуп.”

 • Росен Малинов , БСП – “Не може да прибират клетките, ако предварително не са направени схеми за паркиране и най-вече ако не са изградени достатъчно паркинги, на които хората да си държат колите”.

 • През 2006 г. групата на СДС предложи да се проведе референдум по въпроса и СОС взе решение за това. Само по себе си решението е незаконно, защото по въпроси, за които законът е предвидил конкретно решение не може да се прави референдум. ЗУТ предвижда чисто и просто премахване, защото това са съоръжения и строежи, които са изградени незаконно! Разбира се решението остана неизпълнено, защото няма как да стане.

 • Борислав Бориславов, СДС – „Проблемът трябва да бъде решен принципно. Всичко, което е незаконосъобразно поставено, трябва да бъде законово премахнато. Преди да пратим крановете да вдигнат тези клетки, ние трябва да дадем възможност на хората да паркират нормално по някакъв европейски начин. Би могло да се потърси механизъм за изграждане на подземни паркинги в междублокови пространства – отгоре да си бъде зелена площ и детски площадки, отдолу да бъде паркинг.

 • Вили Лилков, ДСБ – „Около 10 хиляди са незаконните гаражни клетки в столицата, които трябва да бъдат премахнати. Те представляват голям проблем, защото често служат за депа за крадени автомобили, грозят улиците на града и пречат на дейностите по ремонт на ВиК мрежата и на Електроснабдяване. Нека г-н кмета изготви програма и да я остойности (това е негово задължение), ние ще му отпуснем пари за целта. Категорично предлагам премахване, защото бавенето на проблема само го задълбочава и прави властта да изглежда безсилна в очите на хората. Над 300 декара общинска зема, предимно зелени площи са съсипани от това социалистическо изобретение”.

Преобладаващото мнение на медиите и гражданите:

Единственият разумен изход от ситуацията е общините да заделят терени специално за поставянето на гаражни клетки. Тогава гражданите ще знаят, че на тези места могат законно да си поставят кутията за автомобила и затова ще плащат наем на съответният район. Още повече че според нормативната уредба легалният път за поставянето на преместваеми обекти е приблизително такъв. Кметствата са тези, които могат да издадат разрешение за поставянето на преместваеми обекти по ред, установен с наредба на съответната община. Когато както в случая става въпрос за обекти върху общински терени, за да могат да бъдат разрешени, трябва да има и схема за разполагането им, одобрена от главния архитект на общината.

Друг може би по-доходен за общината вариант е да се направи нещо като наказателните паркинги за гаражни клетки (подобно тези за автомобилите), където да се складират всички не на място поставени преместваеми гаражи и собствениците им да могат да си ги взимат след заплащането на определена санкция.

Какво направи кметът на Стара Загора

 • От началото на март до края на декември 2005 г. кметът премахна 2000 метални гаражни клетки, което е близо 1/3 от незаконните съоръжения на територията на града.

 • От началото на 2006 г. общината започна процедура за премахване и на незаконните бетонни гаражни клетки. Разлепят се предупредителни писма за доброволно отстраняване на бетонните гаражи. Когато стопаните не махнат доброволно бетонните клетки, общината извършва това.

 • Съоръженията се съхраняват и пазят от местната управа върху общински терен с денонощна охрана (същото е решението и при съхранението на металните гаражи). Ако собствениците не потърсят своите гаражни клетки в срок до 1 г. от махането им, те стават собственост на Общината. За да ги приберат, хората заплащат разходите, които Общината е направила. Сумата при металните гаражи е 110лв., а при бетонните е бъде по-голяма, тъй като тяхното махане е свързано с използването на допълнителна техника.

 • Според статистиката на Общината, около 80% от стопаните доброволно махат гаражните съоръжения.

Какво направи кметът на София:

 • През 2007 г. главният архитект на София разпореди на районните администрации в Столичната община да представят до 12 януари 2008 г. актуален списък на гаражните клетки, както и схемите на тяхното разполагане. Обещнието бе, че след актуализиране на данните от районните кметства в срок до два месеца, т.е. март 2008 г., администрацията ще направи анализ и предложение с мерки за премахване на незаконните обекти. Измина една година от обещаната дата за начало на офанзивата по премахването им. Нищо! Всеки признава съществуването на остър проблем, но нищо не прави!

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

Advertisements
%d bloggers like this: