gsm-bs-plovdiv

 

Публичен контрол върху
базовите станции на GSM операторите

(тема на месеца)

 

БАЗОВИТЕ СТАНЦИИ В ПЛОВДИВ:

(по материали от plovdiv24.bg)

 

 

 Опасни ли са базовите станции на GSM операторите?

Във връзка с наболелия напоследък проблем относно базовите станции на GSM операторите, Plovdiv24.com потърси официална информация относно нормите в тази насока, които законът е определил. Всеобщо мнение е, че гражданите не знаят напълно правата си и именно поради това решихме да ви запознаем по-детайлно с темата, касаеща здравето на всички ни.

През 1991 година Министерството на здравеопазването е издало Наредба №9 за пределно-допустимите нива на електромагнитни полета в населени територии и за определяне на хигиенно-защитните територии около излъчващите обекти, която по-късно е претърпяла незначителни промени. Допустимите нива на облъчване, посочени в наредбата са в зависимост от честотата на излъчващите антени.

Когато се проектира базова станция, собственикът освен другите документи за строителство, получава от Националния център за опазване на общественото здраве предварителни изчисления за нивото на излъчваните електромагнитни полета и очертания на карта на така наречените хигиенно-защитни зони. Те биват черна, сива и бяла част. Протоколите завършват с текст, който изисква след изграждането на станцията да се направят реални измервания и да се очертаят хигиенно-защитните зони за дадената станция. Според параграф от наредбата съответният мобилен оператор е длъжен да уведоми за резултатите от измерванията Общинския съвет, който от своя страна да информира населението. Нарушителите се наказват по Закона за административните нарушения и наказания.

Редът за издаване на разрешение за изграждане на клетъчна станция изисква собственикът да възложи изготвянето на оценка на рисковете от антената на акредитирана фирма. Без положително становище на фирмата не може да бъде разрешено пускането на станцията.

За изпълнение на предписанията следи РИОКОЗ. Мощността на излъчването е най-слна в порядъка между 30 и 70 метра в посока срещу антената и то в конус от 65 градуса хоризонтално и 7 градуса вертикално, според доц. Мишел Израел от Националния център за обществено здраве. Според него някои клетъчни станции “минават между капките”, но 80-90% от тях реално са контролирани.

Антените на клетъчните станции имат вредно лъчение, първо защото излъчват 24 часа без прекъсване, а интензитета е в зависимост от броя на разговорите, които минават през станцията в дадения момент – колкото са повече, толкова е по-голяма интензивността на полето, но не надвишава 20 вата, твърди доц. Мишел Израел.

 

 

 Забраняват GSM антените върху жилищни блокове

Заповед до районните кметове да спрат издаването на разрешения за монтирането на базови станции и антени на мобилни оператори върху жилищни блокове, издаде заместник-кметът Димитър Цветков. Антените, които са вече монтирани върху жилищни сгради, предстои да бъдат преместени, съобщиха от общината.Мобилните оператори още не са представили в общината всички документи за поставените антени и съоръжения въпреки, че те им бяха поискани преди няколко месеца, съобщи Димитър Цветков. През септември той ще събере представители на всички оператори, с които ще обсъди монтирането на антени и базови станции. Не е изключено на срещата да бъдат поканени експерти и граждани.

 

 

 Погват мобилните оператори за антените

Писмо с настояване за пълна информация за разположените в града антени, е изпратил шефът на общинския съвет Йордан Кюмюрджиев до мобилните оператори. Целта е да се установи дали антените им са монтирани съгласно наредба на министерството на здравеопазването от 1991 година, касаеща електромагнитните излъчвания. Операторите имат срок до 20 май да изпратят в Общината пълен списък на съоръженията. Според наредбата, операторите са длъжни да осигурят санитарно-охранителна зона между антените си и обитаеми сгради. Писмото е изпратено след сигнали на граждани, че мобилните оператори монтират антените си безразборно, в това число и върху жилищни сгради. При констатиране на нарушения, наказанията трябва да бъдат наложени от РИОКОЗ. Ще бъде търсена отговорност и от районните кметства, които издават разрешителни за поставяне на антените на мобилните оператори.

 

 

 Globul и Mtel обявиха, че антените им са изрядни, Vivatel не пожелаха да коментират

Големият проблем у нас е, че за да покрият определена територия, всеки от трите ни мобилни оператори изгражда собствена национална мрежа от няколко хиляди базови станции, като в големите градове те са от порядъка на стотици (в София например те са две хиляди). Така че плътността на електромагнитното поле е поне тройно по-голяма, особено когато антените на трите оператора са разположени върху покрива на една и съща сграда (или сгради, които са в непосредствена близост една с друга). И дори всяка от тях сама по себе си да отговаря на хигиенно-санитарните норми, насложеното облъчване рязко надхвърля допустимото. От лаборатория “Физични фактори” в НЦООЗ обясниха, че в момента настояват мобилните оператори да сключат договори помежду си, за да се регулира гъстотата на базовите станции и така да се ограничи интензитетът на електромагнитното поле. Подобна практика има в Западна Европа и САЩ, където даден мобилен оператор в някой райони ползва “под наем” мрежата на свой конкурент.

Добрата новина е, че новите GSM-стандарти от трето поколение (UMTS системата) значително намаляват нивото на облъчване. Причината е, че при тях не се използват въпросните базови станции, а има един мощен излъчвател извън населеното място и ретранслатори с много малка мощност, които прехвърлят сигнала от едно място на друго. Но докато такава мрежа не бъде изградена напълно и старите излъчватели не бъдат спрени, здравето на хората ще зависи именно от спазването на нормативните разпоредби.

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

%d bloggers like this: