Доклад: паметник на Светослав Лучников

До г-н Андрей Иванов
Председател на СОС

УВАЖАЕМИ Г-Н ИВАНОВ,

На основание чл. 68, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет приложено Ви предоставямe за разглеждане на заседание на СОС доклад относно:

“Изграждане на паметник на видния български юрист, демократ и общественик Светослав Лучников”

Към доклада са приложени

  1. проект за решение;
  2. предложение от Национален клуб за демокрация „Св. Лучников”
  3. становище на арх. Петър Диков – гл. арх. на Столична община;
  4. биографична справка

Вносители

Вили Лилков, Владимир Кисьов, Димитър Бъчваров,
Стефан Иванов, Ивайло Йонков, Христо Ангеличин, Иван Нейков

 


ДОКЛАД

от Вили Лилков, Владимир Кисьов, Димитър Бъчваров,
Стефан Иванов, Ивайло Йонков, Христо Ангеличин, Иван Нейков –
общински съветници от ДСБ и СДС в Столичен общински съвет

Относно: “Изграждане на паметник на видния български юрист, демократ и общественик Светослав Лучников”

Уважаеми господин председател,

В Столичния общински съвет постъпи предложение от Националния клуб за демокрация „Св. Лучников”, за изграждане на паметник на видния български юрист, демократ и общественик Светослав Лучников.

Средствата за изграждане на паметника ще бъдат осигурени от дарителя доктор Лазаров – американски гражданин от български произход, живущ в Бостън, САЩ, който е инициирал и изградил в България няколко паметника на достойни и заслужили български граждани.

Гл. архитект на Столична община г-н Петър Диков е изразил писмено становище за място, което е подходящо за разполагане на паметника, което подлежи на доуточняване и съгласуване при представяне на идейния проект на паметника.

Предлагаме на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, на основание чл. 7, ал. 1, т. 5 и т. 9 от Правилника за организацията и дейността на СОС и на основание чл. 13 ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на Столична община, Столичният общински съвет да разреши изграждането на паметника.

Приложение:

  • проект за решение;
  • предложение от Националния клуб за демокрация „Св. Лучников”;
  • биографична справка;
  • становище на гл. арх. на Столична община.

БИОГРАФИЧНА СПРАВКА

Видният български юрист, общественик и демократ, Светослав Денчев Лучников е роден на 3 февруари 1922 г. в Русе.

Остава сирак на 9-годишна възраст. След завършване на гимназия е студент по право в Софийския университет, където по-късно е и асистент. Като начало на своята научна и творческа кариера започва да пише студии и статии в областта на гражданското и търговското право и се отличава със своята отлична теоретична подготовка и творчески талант.

Антифашист и ремсист преди 9 септември 1944 г., след тази дата е отвратен от развихрилото се насилие и отказва да влезе в БКП. Впоследствие се включва в групата на университетските преподаватели, които изпращат обръщение до “народната власт” за спасяването на Кръстю Пастухов, заради което е уволнен и са му отнети адвокатските права. Останал без работа е принуден да се преквалифицира и става счетоводител. Постепенно израства в административната йерархия като икономист, стига до поста зам.-генерален директор.
В тези тежки години живее свой вътрешен живот, затворил се в своята истинска страст – литературата. Създава първите си творби.
След 10 ноември е един от основателите на СДС като член на Националния клуб за демокрация. Смъртта го заварва, като негов председател.
Народен представител в 37, 38 и 39 Народно събрание, в което е председател на правната комисия. През 1991-1992 г. е вицепремиер и министър на правосъдието в правителството на Филип Димитров. Работи по редица законопроекти, свързани с реституцията на отнетата след 9.09.1944 г. собственост. Автор е на закона, наречен на негово име, задължаващ държавата да обезщети собствениците на одържавени имоти, чиято собственост е невъзможно да бъде възстановена.
Със своята честност и прямота Светослав Лучников си спечели уважението на всички, които го познаваха или което се бяха докоснали до неговото литературно и законодателно творчество. Каквото и да правеше, Лучников го вършеше с вътрешно убеждение и патос на роден оратор и публицист. Неговото кредо бе: “Аз нямам отношение с личности, имам отношение с принципи”.
Светослав Лучников имаше едно желание – да застане с чиста съвест пред Бога, в когото вярва, и пред хората, които му вярват. В личен план никой никога не го упрекна нито веднъж в нечисти игри с цел лично обогатяване. Неговата неуморна работа за изграждането на съвременната правна уредба е неоценим принос в демократичното развитие на България. Със своята дейност Светослав Лучников създаде висок и незабравим образец за почтеност и за юридически професионализъм. Със своя живот и дейност сам си издигна паметник на почтеността, морала, компетентността.

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

One Response

  1. […] Доклад вх. № 93-01-227/10.03.2010 г. относно изграждане на паметник на видния български […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: