ДСБ за отстраняването на президента


Изявление на Иван Костов, председател на ДСБ, на пресконференция от 30 март 2010 г.:

Иван Костов: Добър ден! Ние обсъдихме участието си в дискусията в сряда, когато ще подкрепим убедено повдигането на обвинения срещу президента за това, че е нарушил Конституцията на страната.
Считаме, че събраните 162 подписа означават, че президента не е президент на нацията.
Той получава по този начин категоричен вот на недоверие от Народното събрание и остава президент на провалената „тройна коалиция”. Остава президент на едно минало време, времето на олигарсите и на тежките злоупотреби. Той не намери в себе си сили, мъжество, широта на възгледите, за да застане до едно правителство, което да изведе страната от кризата.
Ние считаме, че тези 162 – ма души, които са подкрепили повдигането и поддържането на обвинение срещу президента за нарушение на Конституцията са огромната сила на Народното събрание за преодоляване на кризата, която – не можем да не кажем – не се използва по подходящия начин. Това е сила, която може да промени Конституцията, това е сила, която може да подкрепи мощни антикризисни мерки, за да излезем от ситуацията, в която се намираме. Ние пожелаваме на ГЕРБ да използва това огромно мнозинство за тези полезни цели.
Освен това искаме да кажем, че вместо този дебат, за който ние сега говорим, да се проведе дебат за това готово ли е правителството за кризата или не. И искаме да кажем, че ние в такъв дебат няма да участваме. Такъв дебат, ако желаят и ако трябва някой да го води, трябва да го водят ГЕРБ. Основната причина е, че ние не сме имали политически консултации, не сме обсъждали антикризисни мерки. И в момента ние не знаем какви точно антикризисни мерки готви правителството на ГЕРБ. В този смисъл считаме, че този дебат е неуместен и освен това той не е по нашите възможности. Това е позицията ни за сряда.

Повече – на страницата dsb.bg.новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: