Допълнение в дневния ред на 62-ро заседание на СОС

62-ро заседание
на Столичен общински съвет
25.03.2010 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

1. Доклад вх. № 93-00-78/23.03.2010 г. относно прекратяване на договора за възлагане на управлението на „Диагностично-консултативен център XII – София” ЕООД и избор на нов управител.
Докл. Йорданка Фандъкова

2. Доклад вх. № 93-00-3067/4/23.03.2010 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община.
Докл. Искра Ангелова

3. Доклад вх. № 26-00-1172/2/23.03.2010 г. относно определяне мандата на представителя на Столична община в общото събрание на акционерите на „БКС – Средец” АД във връзка с насроченото на 30 март 2010 г. редовно общо събрание на акционерите в „БКС – Средец” АД.
Докл. Николай Стойнев

4. Доклад № 9300-81/24.03.2010 г. относно отпускане на парична помощ на общински съветник за животоспасяваща операция.
Докл. Доц. Лилянда Еленкова, Искра Ангелова, Живко Дервенков, Стоян Маджаров, Анета Георгиевановини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: