Допълнение в дневния ред на 60-то заседание на СОС

60-то заседание
на Столичен общински съвет
11.03.2010 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

1. Доклад вх. № 93-00-61/05.03.2010 г. относно отпускане на парична помощ на служителя на Столичен инспекторат инж. Полина Славчева Асенова.
Докл. Мария Бояджийска

2. Доклад вх. № 26-00-548/1/08.03.2010 г. относно определяне на комисия за водене на преговори между Столична община и „Ащром” АД по гражданско дело № 10653/2004 г. по описа на СРС за собствеността на Централни хали.
Докл. Минко Герджиков

3. Доклад вх. № 29-00-55/1/08.03.2010 г. относно даване на съгласие „Първа МБАЛ – София” ЕАД да сключи споразумения с „Либърти фуд сървисис” ЕООД и с ЕТ „Боян Наков – Тони Б.Н. – 91” и одобряване текста на споразуменията.
Докл. Минко Герджиков

4. Доклад вх. № 26-00-1172/1/09.03.2010 г. относно определяне на представител на Столична община в общото събрание на акционерите в „БКС – Средец” АД и конкретизиране на неговите задачи.
Докл. Минко Герджиков

5. Доклад вх. № 93-00-63/09.03.2010 г. относно продължаване на мандата на Комисията, назначена на основание решение № 144 по протокол № 9 от 27.03.2008 г. на Столичен общински съвет със Заповед № РД-09-01-3068/ 18.06.2008 г. на кмета на Столична община.
Докл. Орлин Алексиев

6. Доклад вх. № 93-00-64/09.03.2010 г. относно одобряване на постигнати подобрени финансови и технологични условия по договори, сключени между „Център за градска мобилност” ЕООД и мобилните оператори „Космо България Мобайл” ЕАД и „Виваком” АД, във връзка с предоставянето на услуга по приемане на плащания от крайни потребители за паркиране в определени райони от „синя зона” на гр. София посредством текстови съобщения.
Докл. Орлин Алексиев, Димитър Бъчваров, Владимир Каролевновини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: