Конституционният съд продължава да работи и като съд по изборни дела

КС образува три дела с вносител Главния прокурор на Републиката, по искания на ПП ДПС и на кандидати за народни представители от същата политическа партия.

С искането се атакува Решение № НС-256/19.02.2010 г. на ЦИК, постановено въз основание на Решение № 2 от 16.02.2010 година по к.д. № 10/2010 година, което задължи ЦИК повторно да определи изборния резултат.

И така – три пъти – за образуване на делата с номера 6, 7 и 8 на КС за 2010 г.новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: