Изявление на Националното ръководство на ДСБ

относно решението на Конституционния съд за касиране на парламентарните избори от секции в Турция

За първи път от началото на демократичните промени Конституционният съд определя за опорочен изборния процес и касира резултати от изборите. Това стана, защото грубо е манипулиран вотът на българските избиратели в Турция по вина на ръководството на ДПС и правителството на Тройната коалиция.
Решението на Конституционния съд е тежка присъда персонално за Ахмед Доган. То отхвърля начина, по който в последните десет години той купува власт, като злоупотребява с механизмите на демокрацията.
След решението на КС политическата корупция и изборните нарушения престанаха да бъдат митове. Те вече имат лице. Това са ръководителите на ДПС, на БСП и НДСВ. По време на техните правителства България отстъпи от вече завоювани позиции в провеждането на свободни и честни избори.
ДСБ приветстваме решението на Конституционния съд като първа стъпка към възстановяването на демокрацията в нашата страна.
Ние настояваме:
– Отговорните институции, включително прокуратурата, да разкрият и разобличат персонално организаторите на политическата корупция и изборните нарушения.
– Народното събрание да приеме новия избирателен кодекс до края на лятната сесия и да създаде постоянно действаща, независима и неподкупна изборна администрация.
ДСБ призоваваме всички демократични партии да постигнем съгласие, за да създадем условия за истински демократични избори в България.


Този цитат е от изявление на НР на ДСБ, прочетено на пресконференция днес.

Любознателните ни читатели вече са прегледали оня пост, та си позволявам да напомня още веднъж на тези от тях, които се интересуват от мотивите на КС за взетото РЕШЕНИЕ №2, да попрочетат внимателно целия текст, публикуван на посоченото място.
Особено ако някой от читателите е и член на НР на ДСБ.
Там пише разни такива… неща:

Установеното от експертизата по първата от поставените й задачи не подкрепя твърдението на вносителя на искането за опорочаване на изборния резултат, тъй като чл. 41, ал. 8, т. 3 ЗИНП дава право на свободна преценка на ръководителите на дипломатическите и консулски представителства на Република България да решават по целесъобразност образуването на избирателни секции в отделните населени места в чужбина.

Установеното от експертизата несъответствие между продължителността на изборния ден и броя на гласувалите над 1000 избиратели в 30 избирателни секции само по себе си също не означава, че вотът на тези избиратели е опорочен. Обстоятелството, че според експертизата при експерименталното възпроизвеждане на гласуването на един избирател, което включва отделните действия на гласуващия и комисията, за да се изчисли необходимото време за тяхното извършване и съизмерването на това време с продължителността на изборния ден, максималният брой гласували е под 1000, а именно 936 избиратели, не доказва при липса на конкретни констатации за извършени изборни нарушения, че в тези секции не са подадени валидни гласове. Дори да се приеме, че подадените гласове над 936 в секциите, където избирателната активност е надвишавала 1000 подадени гласа са невалидни, тази констатация не е достатъчна, за да обуслови касиране на оспорените мандати на избраните народни представители.

и т. п. …

А, щях да забравя първото изречение от приветстваното Решение. Ей това:

Обявява за незаконен избора на следните народни представители, избрани по пропорционалната избирателна система в изборите за 41-ото Народно събрание на 5.7.2009 г.: Мариана Иванова Даракчиева от кандидатската листа на “Синята коалиция” в 7 МИР Габрово, Рушен Мехмед Риза от кандидатската листа на Движението за права и свободи в 8 МИР Добрич и Атанас Марков Семов от кандидатската листа на Ред, Законност и Справедливост в 23 МИР София поради незаконосъобразност на проведените избори в 23 избирателни секции в Република Турция, в които са подадени 18358 действителни гласа, които трябва да бъдат изключени от базата на разпределение на гласовете, въз основа на която се определят изборните резултати.

Това изречение Конституционният съд дължи, разбира се, на работата на ЦИК, по-точно на нейното Решение 255, но, все пак: За поне един от посочените трима вече бивши народни представители никога не е било вярно, че е “избран … на 5.7.2009 г.” за такъв.
Човекът беше станал народен представител, благодарение на намерените 24 русенски гласа за Синята коалиция, както и на съответното Решение на КС. По друго време. По средата на 10-ия месец от миналата година. Не в началото на седмия! 🙂

За решенията на ЦИК (след 252-то) – по-късно.новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: