Допълнение в дневния ред на 58-мо заседание на СОС

58-мо заседание
на Столичен общински съвет
11.02.2010 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

1. Доклад вх. № 12-00-151/08.02.2010 г. относно изменение и допълнение на Правилника за реда и начина за изразходване на средствата по Фонда за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол и ползване на временен безлихвен заем за плащания по бюджета на Столична община от Фонда за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол.
Докл. Валя Чилова

2. Доклад вх. № 93-00-40/09.02.2010 г. относно избор на нов управител на „Диагностично-консултативен център XX – София” ЕООД.
Докл. Лилянда Еленковановини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: