58-мо заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

58-мо заседание
на Столичен общински съвет
11.02.2010 г.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад вх. № 93-00-21/22.01.2010 г. относно избор на председател на Съвет по безопасност на движението на децата в София.
Докл. Йорданка Фандъкова

2. Доклад вх. № 93-01-98/02.02.2010 г. относно съфинансиране на дейности по проект „Споделени решения за превенция на отпадането” /2009 – 2011/, финансиран от Външно Министерство на Фландрия /Белгия/ в размер на 16 076 лева.
Докл. Йорданка Фандъкова

3. Доклад вх. № 93-00-343/10.12.2009 г. относно предложение за приемане на Стратегия за развитие на социалните услуги за деца и семейства в град София.
Докл. Албена Атанасова

4. Доклад вх. № 93-00-344/10.12.2009 г. относно предложение за приемане на Стратегия за развитие на социалните услуги за хора от третата възраст в град София.
Докл. Албена Атанасова

5. Доклад вх. № 93-00-295/03.11.2009 г. относно учредяване награда на кмета на Столична община за най-добър млад учен на Софийски университет „Св. Климент Охридски”.
Докл. Албена Атанасова

6. Доклад вх. № 93-00-12/15.01.2010 г. относно предложение за отпускане на пет персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова

7. Доклад вх. № 93-00-351/11.12.2009 г. относно приемане на Наредба за общинските лечебни заведения.
Докл. Лилянда Еленкова, Искра Ангелова, Валя Чилова, Орлин Иванов,
Стоян Маджаров, Петър Москов

8. Доклад вх. № 29-00-421/2/01.02.2010 г. относно изменение и допълнение на решение № 614 по протокол № 48 от 01.10.2009 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Минко Герджиков

9. Доклад вх. № 12-00-85/22.01.2010 г. относно утвърждаване на отчет за извършената работа в Столичната общинска агенция за приватизация по изпълнението на Годишен общински план за работа за приватизация и следприватизационен контрол за 2009 г.
Докл. Валя Чилова

10. Доклад вх. № 12-00-84/22.01.2010 г. относно утвърждаване на проект на Годишен общински план за работа по приватизация за 2010 г.
Докл. Валя Чилова

11. Доклад вх. № 12-00-83/22.01.2010 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова

12. Доклад вх. № 12-00-123/02.02.2010 г. относно промяна на метода за приватизация на пакет от 53 364 броя поименни акции, общинска собственост, представляващи 100 % от капитала на „БКС Център” ЕАД, гр. София от публично оповестен конкурс на публичен търг.
Докл. Валя Чилова

13. Доклад вх. № 93-00-11/14.01.2010 г. относно създаване на временна комисия за контрол на изпълнението на бюджета за 2010 г. на Столична община.
Докл. Владимир Кисьов, Ивайло Йонков, Димитър Бъчваров

14. Доклад вх. № 93-00-1/05.01.2010 г. относно финансова подкрепа на конкурс за най-добра училищна песен „Голямо междучасие”.
Докл. Методи Илиев

15. Доклад вх. № 08-10-338/1/12.01.2010 г. относно утвърждаване на дейности и мероприятия за реализиране на сключено Споразумение за сътрудничество между район „Триадица” и община „Рабат” – Малта.
Докл. Евтим Евтимов

16. Доклад вх. № 08-03-3077/12/07.09.2009 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ, за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за УПИ ІІ- 5, кв. 335б, м. „Пробив бул. „Пенчо Славейков”, район „Възраждане”.
Докл. Ева Сеизова

17. Доклад вх. № 66-00-271/03.02.2010 г. относно именуване на Целодневна детска градина № 65, район „Възраждане”.
Докл. Ева Сеизова

18. Доклад вх. № 08-18-231/2/24.09.2009 г. относно даване на съгласие за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост.
Докл. Пламен Йорданов

19. Доклад вх. № 08-18-232/1/16.09.2009 г. относно даване на съгласие за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост.
Докл. Пламен Йорданов

20. Доклад вх. № 94-Б-3031/11/06.01.2010 г. относно процедура по прекратяване на съсобственост и процедура за § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план.
Докл. Любен Петров

21. Доклад вх. № 54-00-97/5/29.01.2010 г. относно наименуване на безименна улица на територията на район „Студентски” с името „Фредерик Шопен”.
Докл. Малина Едрева

22. Доклад вх. № 94-М-149/3/16.10.2009 г. относно преименуване на ул.”Жабокрек”, находяща се на територията на ж.к.”Лев Толстой”, район „Надежда”, Столична община, с името „Жельо войвода”.
Докл. Вили Лилков

23. Доклад вх. № 94-ВД-5669/2/02.02.2010 г. относно наименуване на безименна улица в район „Надежда” с името „Васил Аврамов”.
Докл. Тодор Поповновини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: