Питане от Вили Лилков – за изпълнение на решение на СОС

Относно: базовите станции на телекомуникационните оператори в София


 

До г-жа Йорданка Фандъкова
Кмет на Столична община

 

ПИТАНЕ
от Вили Лилков – общински съветник от ДСБ

Относно: Приходите на Столична община от използването на стълбовете за улично осветление, стълбовете на контактната мрежа и общински сгради и терени от разположените върху тях базови станции на мобилните оператори

Уважаема г-жо Фандъкова,

На заседание, проведено на 11.06.2009 г., СОС взе Решение №392, отнасящо се до публичния контрол върху базовите станции на GSM-операторите на територията на Столична община. Във връзка с това на кмета на Столична община бе възложено в двумесечен срок от датата на вземане на решението да информира общинските съветници за резултатите от неговото изпълнение. Измина повече от половин година от вземане на решението и все още почти нищо не е изпълнено по него, а то изцяло е насочено към защита на публичния интерес за информиране на гражданите и защита на тяхното здраве, както и към защита на интересите на Столична община относно законността на действията на операторите на публични услуги на нейна територия.

Столична община е собственик на стълбовете за улично осветление, на стълбовете на контактната мрежа и на общински сгради и общински терени, върху които са разположени стотици секторни антени на базовите станции на мобилните оператори, например: пред Народната библиотека, пред Халите, ЦУМ, НДК, Президиума на БАН, Столичната библиотека, Националната библиотека; върху сградите на кметства; на терените на общински спортни комплекси и др. Разполагането на тези съоръжения върху други технически съоръжения е или забранено, или се допуска при изпълняване на определени условия. Освен това то трябва да се извърши възмездно със съгласие на собственика, респ. Столична община и с разрешение на Столичния общински съвет.

Във връзка с изложеното по-горе и във връзка с Решение №392/11.06.2009 г. на СОС моля да ми отговорите на следните въпроси:

  1. Кой е издавал разрешения за монтаж на базови станции на мобилните оператори върху стълбовете за улично осветление?
  2. Кой е издавал разрешения за монтаж на базови станции на мобилните оператори върху стълбовете на контактната мрежа?
  3. Какви приходи е получила Столична община от използването на нейната собственост?
  4. Извършена ли е проверка за разполагането на базови станции на мобилните оператори върху сградите на кметства, учебни, здравни заведения, спортни комплекси и терени, собственост на Столична община, и какви са приходите от тях?
  5. Моля да ми бъдат предоставени поне по един договор за поставяне на подобно съоръжение върху стълб за улично осветление, на стълб на контактната мрежа, на общинска сграда и общински терен.

Отговорът на поставените въпроси желая да получа на заседание на СОС в писмена форма.

С уважение
Вили Лилков

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

One Response

  1. […] Питане вх. № 93-01-111/1/04.02.2010 г. – за приходите от поставените върху стълбове антени на на мобилните оператори – отговор от 25.02.2010 г. […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: