Решения от 56-то заседание на Столичен общински съвет – резюме

56-то заседание
на Столичен общински съвет
28.01.2010 г.

56-то заседание на Столичния общински съвет мина под знака на две ключови дискусии – по т.3 от дневния ред относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община и по т.11 относно предложение за включване на улици по приложени схеми, в режим за кратковременно платено паркиране „синя зона”.

Още в самото начало на заседанието страстите се разгорещиха по повод предложението за увеличение на таксата за целодневните детски градини от 40 на 60 лв. на месец. Най-върли опоненти на предложената от кмета Фандъкова промяна бяха общинските съветници от БСП, според които макар и повишението да е необходимо по принцип, настоящият момент на криза не е подходящ за осъществяването му, а и при реална издръжка на дете от 180 лв., повишението до 60 лв. едва ли ще подобри качеството на предлаганата услуга.
Малина Едрева от ГЕРБ, председател на Комисията по образование към СОС, обясни, в защита на увеличението, че таксата не е била вдигана от 2003 г. и в момента тя е най-ниска в сравнение с тези в другите големи градове в България, въпреки че предлаганата услуга е по-добра. Едрева изтъкна, че общината отчита тежката ситуация вследствие на кризата и затова увеличението няма да засегне децата и семействата в неравностойно положение.
Вили Лилков от ДСБ пък заяви, че реалните разходи по издръжка на дете са доста по-високи от посочените 180 лв. за издръжка на дете за месец, тъй като в тази сума не са включени разходите за текущи и основни ремонти на сградния фонд, както и за парцелите и строителството и оборудването на новите детски градини. Според него трябва да се търсят алтернативни начини за отглеждане на децата, защото в един момент разходите на общината за цялостна издръжка на детските ясли и градини ще бъде изключително висока. Общинският съветник призова кметът на София да направи цялостен анализ на финансовата страна на проблема, да се разработи система за определяне на таксата за детските ясли и градини в зависимост от доходите на домакинството и да се даде възможност на частници да строят детски градини. Последните биха “изтеглили” платежоспособното търсене на услугата и така общината ще субсидира семействата, които действително се нуждаят от помощ. Вили Лилков подчерта, че политиката за разпределяне на субсидия “на калпак” е подобна на тази с преференциите в градския транспорт, която поема 16 % от общинския бюджет, и не почива на никаква иконоическа логика. За пореден път той призова да се води политика на подкрепа от страна на общината за тези столичани, които действително се нуждаят от подкрепа, за което е необходимо да се въведат критерии и да се приложи строг контрол.
След продължителна дискусия предложеното увеличение все пак бе прието без подкрепата на съветниците от БСП.

Друга дискутирана тема беше предложението на зам. кмета Любомир Христов за промяна в схемата на „синята зона”. Георги Свиленски направи конкретно предложение, което да улесни все още нерешения проблем по повод новото обозначаване на зоните, а Вили Лилков предложи да се възложи на съставителите на схемите да включат още три конкретни участъка, за които вече има решение за включване в „синята зона”: по улица “Узунджовска” (от ул. “Цар Асен” до бул. “Витоша”); по ул. “Кърниградска” (от ул. “Цар Асен” до бул. “Витоша”) и кв. “Здраве”, зад Медицинска Академия. И на трите участъка е настъпил пълен хаос с паркирането и живущите настояват за регламентиране на паркирането. Предложението бе прието.

Кирил Арсов от НДСВ отново, както и преди няколко заседания, изрази неодобрение по повод опитите да се използва гаранционния фонд за малки и средни предприятия за плащания по бюджета на Столична община, макар и под формата на заем, като припомни, че това е напълно извън предвидената за този фонд дейност. Въпреки това, след гласуване, докладът по допълнителна точка 3 беше приет.

На заседанието бяха обсъдени и приети още доклади относно:

  • преразпределение на бюджетни средства в делегираните от държавата дейности и функция „Социално подпомагане и грижи” на Дирекция „Социални дейности” при Столична община;
  • правила за работата на Столична програма „Култура”, приоритети и сесии за кандидатстване по програмата през 2010 г.;
  • наименуване на улицата, водеща към новия гробищен парк в кв. „Бояна”, район „Витоша”, с името “Бояна парк”;
  • именуване на 103 Основно училище в ж.к. „Филиповци”, район „Люлин”;
  • приемане на Календар за културните събития на Столична община за 2010 г.;
  • приемане на Правилник за управление на качеството на Столична община.


новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: