57-мо заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

57-мо заседание
на Столичен общински съвет
04.02.2010 г.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад вх. № 93-00-25/25.01.2010 г. относно сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Столична община за 2009 г.
Докл. Минко Герджиков

2. Доклад вх. № 93-00-359/18.12.2009 г. и доклад № 93-00-359/1/25.01.2010 г. относно съставяне и приемане на сборен бюджет на Столична община за 2010 г.
Докл. Йорданка Фандъкова

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: