Допълнение в дневния ред на 56-то заседание на СОС

56-то заседание
на Столичен общински съвет
28.01.2010 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

1. Доклад вх. № 93-00-24/25.01.2010 г. относно приемане на Календар за културните събития на Столична община за 2010 г.
Докл. Малина Едрева

2. Доклад вх. № 93-00-27/26.01.2010 г. относно приемане на Правилник за управление на качеството на Столична община.
Докл. Ралица Стоянова

3. Доклад вх. № 93-00-26/25.01.2010 г. относно ползване заемообразно средства от Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия за плащания по бюджета на Столична община.
Докл. Орлин Иванов

4. Доклад вх. № 66-02-19/22.01.2010 г. относно одобряване на парцеларен план за изграждане на промишлен и противопожарен водопровод – II етап към обект „Интегрирана система от съоръжения за третиране на битови отпадъци на Столична община” – м. „Садината”, в землището на с. Яна, район „Кремиковци”.
Докл. Петър Диков

5. Доклад вх. № 66-02-20/22.01.2010 г. относно одобряване на парцеларен план за предвиждане на основно и резервно електрозахранване на обект „Интегрирана система от съоръжения за третиране на битови отпадъци на Столична община”, м. „Хан Богров”, в землището на с.Горни Богров, район „Кремиковци”.
Докл. Петър Диковновини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: