Решения от 55-то заседание на Столичен общински съвет – резюме

55-то заседание
на Столичен общински съвет
14.01.2010 г.

Първото заседание на СОС за новата година започна с питане на Жельо Бойчев относно зимното почистване на София на 05.01.2010 г. Въпросът, който общинският съветник от БСП постави, беше смята ли кметът Йорданка Фандъкова, че справянето със ситуацията е било удачно и ще получат ли отговорните фирми възнаграждение за дейността си на посочената дата. Г-жа Фандъкова се съгласи, че почистването не е било задоволително и поради това отговорните фирми ще получат само 20% от договореното заплащане. Като причина за лошия резултат, кметът на София посочи липсата на достатъчно техника и пое ангажимента при обявяването на нови конкурси, това да бъде едно от основните изисквания, за които да се следи строго.

Дискусии предизвика и т. 4 от дневния ред относно промяна в структурата на Столична община. Повдигнат бе въпросът, защо вече повече от половин мандат на общинските съветници не е предоставен Устройствения правилник на Столична община. Приемайки все пак да гласуват по промените, общинските съветници отправиха молба до секретаря на Столична община Ралица Стоянова в най-скоро време да им предостави въпросния документ, за да са запознати, в какво точно внасят промени.

Доста разгорещен дебат предизвика и т. 12 от дневния ред относно актуализиране на цените по чл. 3 от двустранните договори за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от Републиканската транспортна схема от квотата на Столична община и допълнителни градски маршрутни линии от транспортната схема на Столична община. Както отбеляза Георги Свиленски, този доклад се внася за трети път от трети различен заместник-кмет, като този път е обоснован с антикризисни мерки, но по същество не е променян от 2008 г., когато още не се е предвиждала криза. Според някои общински съветници, ако междуградските линии не могат да плащат определените им такси от 150 лв. на месец, то е по-добре да се закрият като нерентабилни. Според други, не е редно да се установява в района на Столицата режим, който да е по-неблагоприятен, в сравнение с други райони в страната.

На заседанието бяха обсъдени и приети още доклади относно:

  • участие на Столична община като партньор на местно ниво в Програма „Българските библиотеки – място за достъп до информация за всеки”;
  • общинска програма за благосъстоянието на децата на Столична община 2009 – 2010 г.;
  • даване на съгласие за откриване на процедура по акредитация на „Диагностично- консултативен център “Св.Лука” – София” ЕООД;
  • даване на съгласие за откриване на процедура по акредитация на „Медико-дентален център IX–София” ЕООД;
  • приемане на План за изпълнение на „Стратегия за изграждане на Интегрирана информационна система на Столична община 2009 – 2014 г.”;
  • поставяне на паметна плоча на фасадата на „Първа МБАЛ – София” ЕАД, в памет на лекари и студенти по медицина – жертви на комунистическия терор 1944 – 1989 г.;
  • кандидатстване на Столична община, район „Нови Искър”, по проект „Красива България” и осигуряване на съфинансиране за обект „Централен площад „Свети Дух”, район „Нови Искър”.

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: