Решения от 53-то заседание на Столичен общински съвет – резюме

53-то заседание
на Столичен общински съвет
03.12.2009 г.

Първото редовно заседание на Столичния общински съвет, след встъпването в длъжност на новия кмет на София Йорданка Фандъкова, премина спокойно и без ожесточени обсъждания.

По-сериозни дискусии предизвика единствено т. 27 от дневния ред относно прекратяване на съсобственост в подземен паркинг-гараж, находящ се под ул.”Найчо Цанов”, до ул.”Трапезица”, при Метростанция 7, район „Възраждане”, чрез продажба на общинската част от обекта – частна общинска собственост.
Вили Лилков направи процедурно предложение за отлагане на разглеждането на това предложение и се закани, че ако не бъде подкрепен и точката все пак бъде гласувана, ще се погрижи софиянци да разберат, че общинските съветници са готови да продадат дори историята си за пари. Причините, поради които Лилков поиска отлагането, бяха, че този имот е част от археологическото наследство на столицата и не бива да се предприемат никакви мерки без предварително становище на ОП „Стара София” и НИПК. Според него е безотговорно и безумно миналото на София да се продава под формата на паркоместа. След като изслушаха аргументите на колегата си, общинските съветници подкрепиха искането му за отлагане на доклада до изясняване на обстоятелствата.

Пояснение: Въпросният паркинг с площ 1600 кв.м. е част от подземния паркинг на Метростанция 7 и попада в обхвата на изключително важния проект „Сърцето на града”, който предвижда да бъдат разкрити останките на древния римски град и неговата антична улица Виа Принципалис да бъде възстановена и да свърже Източната порта (при подлеза на Президенството) със Западната порта (между Католическата църква и ул. “Г. Вашингтон”). Тази част от подземния паркинг на Метростанция 7 е общинска и представлява антична улица, минаваща покрай църквата „Св. Спас”, която е в основите на Булбанк и предстои да се реставрира. Археологическите находки от улицата в момента са складирани и при реализиране на проекта трябва да се върнат на своето място.

На заседанието бяха разгледани и приети докладите относно:

  • осигуряване на финансова помощ от бюджета на Столична община за награждаване на ветерани-спортисти по повод Международния ден на възрастните хора;
  • закупуване със собствени средства на ДМА за над 10 000 лева за нуждите на „Озеленяване” ЕАД;
  • закупуване със собствени средства на рентгенографичен апарат за нуждите на „Диагностично-консултативен център XIV – София” ЕООД;
  • финансиране на транспортна услуга за превоз на деца от ромски произход;
  • преобразуване на Целодневна детска градина № 80 „Изгрев”, находяща се в с. Лозен, район „Панчарево”, в Обединено детско заведение № 97 „Изгрев”, в с. Лозен, район „Панчарево”;
  • наименуване на безименна улица в м.”Дървеница”, район „Студентски” на името на художника Жорж Папазов.

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: