Допълнение в дневния ред на 54-то заседание на СОС

54-то заседание
на Столичен общински съвет
17.12.2009 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

1. Доклад вх. № 37-00-174/1/11.12.2009 г. относно актуализация на одобрената Инвестиционна програма на „Софийска вода” АД за периода 2009 – 2013 г. в частта за 2009 – 2010 г.
Докл. Йорданка Фандъкова

2. Доклад вх. № 93-00-353/15.12.2009 г. относно ползване заемообразно средства от Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия за плащания по бюджета на Столична община.
Докл. Йорданка Фандъкова

3. Доклад вх. № 93-01-1092/15.12.2009 г. относно промяна по бюджета на Столична община във функция „Здравеопазване”.
Докл. Албена Атанасова

4. Доклад вх. № 11-00-1364/1/11.12.2009г. относно приемане на предложение на Общото събрание на съдиите от Софийски градски съд за назначаване на съдебни заседатели в Софийски районен съд.
Докл. Искра Ангелова, Вили Лилков, Владимир Кисьов, Христофор Христов, Анета Георгиева, Константин Тилев, Тодор Попов

5. Доклад вх. № 93-00-352/11.12.2009 г. относно отпускане на еднократна парична помощ.
Докл. Стефан Иванов

6. Доклад вх. № 93-00-308/12.11.2009 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община.
Докл. Минко Герджиков

7. Доклад вх. № 94-К-276/1/15.12.2009 г. относно промени в състава на Съвета на директорите на „Пазари Север” ЕАД.
Докл. Николай Стойнев

8. Доклад вх. № 93-00-269/1/15.12.2009 г. относно изменение и допълнение на решение № 206 по протокол № 36 от 26.03.2009 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Елен Герджиков

9. Доклад вх. № 08-17-3001/19.11.2009 г. за процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ във връзка с изменение на плана за регулация за квартал 9 и 10, местност „Малинова долина – обслужващи обекти на Околовръстен път”, Столична община – район Витоша.
Докл. Любен Петровновини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: