Конституционният съд обяви решението си по дело №8 от 2009 г.

Конституционният съд на Републиката обяви решението си по дело №8 от 2009 г.
Според КС за депутат в този едномандатен район е избран Георги Велков Колев, издигнат от политическа партия ДПС, и искането, относно оспорване законността на избора му, заявено от група депутати, се отхвърля, като неоснователно.

РЕШЕНИЕ № 9 на КС от 26 ноември т.г. по “к.д. № 8 от 2009 г.” си заслужава четенето. Цялото!

Ето и избрани части от обосноваването на неоснователността на искането:

 1. Съдът констатира, че в секционните избирателни комисии в общ. Никола Козлево в секциите: 003 – с. Вълнари, 009 – с. Пет Могили, 010 – с. Ружица, 011 – с. Хърсово, 012 – с. Цани Гичево и 013 – с. Църквица са разменени първата и втората част от формулярите на протоколите на секционните избирателни комисии още преди изборния ден и преди тяхното попълване. Това се установи при проверката, при която беше констатирано, че в общ. Никола Козлево, секция 003 – с. Вълнари първият лист от протокола има № 290, а вторият лист – № 293, докато в секция 011 – с. Хърсово – вторият лист от протокола е с № 290 и съответства на първия лист от секция 003 – с. Вълнари. В секция 013 – с. Църквица – първият лист има № 293, а вторият лист – № 298, докато втория лист от секция № 003 – с. Вълнари има № 293, а първия лист от протокола в секция 009 – с. Пет Могили има № 288. Видно е, че в общ. Никола Козлево в секциите 003, 009, 010, 011, 012 и 013 се е стигнало до размяна на първата и втората част от протоколите…

  Видно, видно, ама “чл. 100 от ЗИНП” не бил нарушен. Всъщност тези СИК направо са изпълнили по-горен член от ЗИНП – 94-тия, и са си произвели по два протокола – и за едномандатен, и за многомандатен, но чак пък да си разменят и листата, по селата? 🙂

 2. … от проверката на протоколите е видно, че поправките до подписването на протокола са извършени от всички членове на секционните комисии, а след това – от председателя, секретаря и още един член, които са от различни политически партии и коалиции.

  🙂

 3. Твърдените в искането тежки нарушения на избирателния закон не се потвърждават от съдържанието на протоколите…
  Нито един от тези протоколи не е подписан с особено мнение от член на съответната комисия, като следва да се отбележи, че секционните и районната избирателни комисии са съставени от представители на различни политически партии с противоположни интереси в изборния процес, които са могли да направят своите възражения.

  🙂

 4. От жалбите, подадени в изборния ден до РИК е видно, че се оспорва единствено допускането до гласуване в избирателната секция на с. Тодор Икономово на трима застъпници на кандидати без удостоверение за гласуване на друго място. От всички разгледани жалби в изборния ден и решенията по тях на РИК, това е единственото констатирано нарушение, което е от естество да повлияе на крайния изборен резултат.

 5. В искането се твърди, че в редица населени места в 30-ти Шуменски едномандатен избирателен район в избирателните списъци са включени много повече избиратели от броя на населението към 2005 г.

  Няма данни в избирателния район, избирателните списъци да са атакувани за грешки и непълноти, съгласно правилата, съдържащи се в ЗИНП.

  !

 6. Съдът отклонява искането за „ръчно преброяване” на подадените бюлетини за мажоритарни кандидати във всички избирателни секции на общините: Каолиново, Никола Козлево, Хитрино, Венец и Върбица, доколкото в Република България преброяването на бюлетините от гласуването се извършва единствено и само ръчно от секционните избирателни комисии след приключване на изборния ден и не се прилага какъвто й да е друг способ на преброяване, освен този. Повторно преброяване на гласовете би могло да се допусне, ако от протоколите на секционните избирателни комисии е видно, че съществуват спорове между членовете на СИК за резултатите от гласуването. От всички проверени протоколи в изброените общини, в нито един от тях не е поставен под съмнение изборният резултат и нито един член на секционна избирателна комисия не е подписал секционен протокол с възражение или особено мнение.
  Съдът не счита, че е оправдано извършване на проверка на съответствието на обявените за недействителни бюлетини с изискванията на избирателния закон и методическите указания на ЦИК, както и относно правомерността на дописани и допуснати до гласуване избиратели, съобразно закона извън включените в първоначалния избирателен списък, доколкото не са регистрирани възражения, жалби и подписване с особени мнения от страна на членовете на комисиите в протоколите на СИК и РИК.

  Уха!
  Те това “основание” изисква много сериозен коментар, но тук ще се задоволя само с едно пожелание – поне един от гласувалите за включването на последните две изречения в цитираното решение при следващи избори да бъде назначен за член на СИК с номер, подобен на 301100020 (но не от квотата на ПП ДПС). Та “да вкуси от баницата”, де! 🙂

 7. Съдът отклонява искането за проверка на избирателните списъци за включването в тях на лица с двойно гражданство, които не са били в Република България.


 8. Разликата между резултатите на избрания кандидат и втория по брой на гласовете кандидат в едномандатния избирателен район е 666 гласа.

  Конституционният съд намира, че не се налага проверка дали отразените в избирателните списъци постоянни адреси се намират в съответния едномандатен район. Дори и ако само хипотетично се приеме, че такова нарушение е допуснато за всички дописани лица (общо 614 души) и към тях се прибави броя на гласувалите поставени под запрещение (един), гласувалите без българско гражданство (четирима), гласувалите повече от един път (девет) и гласувалите, без удостоверение за гласуване на друго място (трима), то разликата от 666 гласа между обявения за избран кандидат и кандидата, класиран на второ място, няма да бъде стопена.
  Според формулата на известния френски конституционалист проф. Колиар (известна в Германия като правило на мандатна релевантност), когато разликата в изборния резултат на избрания кандидат и кандидата с най-много гласове след тези на победителя е по-голяма от броя на оспорените гласове в съответния избирателен район, то крайният изборен резултат не се променя.

Те това е: мандатна релевантност!

Само че човекът оспорва и “всички протоколи от секционните избирателни комисии и протокола на РИК в 30-ти шуменски ЕИР“, а не само “в горепосочените пет общини, както и допълнително в една секция в гр. Нови пазар и седем секции в гр. Шумен”, както се изразяват подобаващо конституционните съдии.
Та, мандатната релевантност за целия 30-ти ЕИР показва следното:

 • Дописани “под черта” в основните избирателни списъци, по т. 3 от протоколите на СИК – 1488!
 • Записани в допълнителните избирателни списъци – още 936 човека, от които 704 са само ползвателите на удостоверение за гласуване на друго място – дори само този брой е по-голям от онова число – 666!
 • Дотук броят на дописаните в избирателните списъци надминава 2100, което е (има-няма 3 пъти) повече от разликата 666. Сборът от числата, записани “по т. 8” в секционните протоколи, е 1227. На това място в протоколите би трябвало да се запише бройката на декларациите, подадени от членове (и/или охрана) на СИК, които ползват правото да гласуват по местоназначение. Дори и да се направи сметката: 1488-1227+936, пак се получава повече от 666!

А какво точно е оспорил човекът?
Оспорил ли е протокола на РИК?
Ей онова там – не е баш като протокол, ама поне общ брой от 189 820 гласували си има, според записаното там – в неговата си т. 3.
Някой провери ли как се получава това число – лесно, ето така: 189820=187396+1488+936.
Та, каква е формулата на “известния в Германия” френски преподавател, която позволява да се твърди, че кой каквото ще да оспорва – “разликата няма да бъде стопена”?
A?

А иначе, според официално потвърдените резултати, в СИК 301100020, в с. Трем, община Хитрино, на 5 юли 2009 г. с гласуването са се справили общо 327 човека, от които 321 са гласували за едномандатния кандидат на ДПС, а за 4-ти номер в бюлетината за многомандатния ИР са преброени дори 322 качествени “отметки”. Недействителни – йок. По 1 бройка в двете части – за 8-ми номер и останалите – за ГЕРБ (съответно 5 на 4!). Според таблиците на ГРАО, в началото на учебната 2009/10 година в това населено място има точно 321 човека – общо, като население, не непременно с право на глас.

Аре, спекулации… 🙂

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

One Response

 1. То щом тука са такива нещата сматай в Турция за какво нещо става дума.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: