СДС: 7 – 13 декември 1989 г.

На 7 декември 1989 г. е написана учредителната декларация на “Съюза на демократичните сили в България”, с която се обявява, че няколко “независими сдружения” (и БРСДП (о) и БЗНС “Никола Петков”) обединяват усилията си “в един Съюз на демократичните сили”, като запазват напълно “своята самостоятелност и независимост, техния специфичен профил и предмет на дейност, завоювания престиж и място в обществения живот на страната.”

Цитатите са от “(9.12.1989 г., ролка № 59)” от архива на Румяна Узунова, където може да се види пълния текст на декларацията, която Желю Желев е прочел след “Румяна Узунова: Включвам, Желю.”

Според това, което е чел “Желю”:

Съюзът на демократичните сили е отворен за всички независими сдружения и политически групи, които са готови да присъединят усилията си в борбата за осъществяване на горната платформа, като работят за това само с мирни и законни средства. Приемането на нови участници в Съюза на демократичните сили става само със съгласието на неговите учредители. В Съюза не могат да членуват фашисти, сталинисти, расисти, шовинисти и реваншисти.

Което е малко повече (с едно изречение) от написаното в истинската декларация:

Последното цитирано изречение липсва в картинката, но за компенсация на отхвърлените “фашисти, сталинисти” и други “-исти”, “Желю” “включва” сред учредителите и “Гражданския съюз за източни бойни изкуства”. Уха-а! Де да беше така, ама не е!
Някой коректор (на усилията и действията на тогавашните учредители на координационния съвет на…) е задраскал този впечатляващ учредител – и ето ги учредителите, с поправки:

За любознателните – да си свалят цялата декларация, копирана от “оригиналът в PDF формат” на omda.bg, и да се опитат да видят какви са задрасканите букви, първоначално напечатани между ДГИ и БРСДП (о).
Аз ги виждам така: “Независимият съюз за източни бойни изкуства”. 🙂

Та така. След шест дни дойде 13 декември 1989 г., а на следващия ден трябваше да започне сесия на парламента (на НРБ). На 14 декември хората от улицата (“уличните седесари” – не непременно формални членове на някое от неформалните сдружения, представени в координационния…) издигнаха лозунга “Долу член първи!” и заградиха, хванати за ръце, сградата на Народното събрание, за да помогнат на комунистическите народни представители на народната република да свършат поне тази работа – да си махнат члена (от основния си закон, де)!
“Желю” и Петко Симеонов (по-известен като Петко “Сталиниста” :)) също помогнаха… на някого, като призоваха, от името на СДС, хората да се прибират…

И така – на седмия ден… толкоз!

А тръпката!?

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: