Я! Какво допълнение в дневния ред на 53-то заседание на СОС

53-то заседание
на Столичен общински съвет
03.12.2009 г.

1. Доклад вх. № 26-00-8045/1/30.11.2009 г. относно даване на съгласие за разсрочване за срок от 5 години на задължения за местни данъци и такси на „Егида – София” ЕАД.
Докл. Минко Герджиков

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: