23 август – Решение на XLI НС

Решение относно подкрепа на европейски актове за осъждане на престъпленията на комунистическите и националсоциалистическите режими
19.11.2009

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България

Като се позовава на своето Решение от 18 септември 2008 г. за подкрепа на Пражката декларация за европейската съвест и комунизма от 3 юни 2008 г. и необходимостта истината за престъпленията на комунистическите режими да стане достояние на обществото, както и на Закона за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен

РЕШИ:

1. Подкрепя приетата на 25 януари 2006 г. от Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа Резолюция 1481/2006 за необходимостта от международно осъждане престъпленията на тоталитарните комунистически режими.
2. Подкрепя Резолюцията на Европейския парламент от 2 април 2009 г., озаглавена „Европейската съвест и тоталитаризма”.
3. Подкрепя Резолюцията на Парламентарната Асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа от 3 юли 2009 г., озаглавена „Ново обединение на разделена Европа”.
4. Обявява 23 август за Ден на памет за престъпленията на националсоциалистическите, комунистическите и другите тоталитарни режими и за почитане паметта на жертвите на тези режими.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 19 ноември 2009 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Това е текстът, приет преди десетина дни от парламента, по внесения от депутати от СК проект за решение на българския законодателен орган.
След оттегляне на някои от предложените изрази от вносителите и неприемане на други части от проекта от мнозинството народни представители, се е получило онова – цитираното, горе.

Ма бива си я подкрепата от решението “за подкрепа…”!
Е, поне има и точка 4-та. Та, освен подкрепата на думи, нашият парламент да изпълни и нещо от това, което декларира, че “подкрепя”!

Ей ги и Вилнюските декларации на ПА на ОССЕ: за всичко
и за националсталинизма

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

One Response

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: