Решения от 51-то заседание на Столичен общински съвет – резюме

51-во заседание
на Столичен общински съвет
19.11.2009 г.

51-то заседание на Столичен общински съвет премина под знака на обсъждането на внесения от Петър Диков проект за изменение на Общия устройствен план на Столична община. Още при приемането на дневния ред Георги Кадиев от БСП предложи обсъждането на ОУП да се отложи за извънредното заседание на Общинския съвет в понеделник, когато новоизбраният кмет на Столична община Йорданка Фандъкова ще положи клетва, за да може тя легитимно да участва в разглеждането му. След гласуване, предложението беше отхвърлено.

На въпросите на Вили Лилков относно готовността на общината да започне да работи активно за прилагането на закона за управление на етажната собственост бе отговорено, че общината няма нито финансов, нито организационен ресурс за това, а на питането, защо бизнесът в София не получава данъчни известия за данък сгради и такса смет за своите нежилищни имоти бе отговорено, че общината не разполага с необходимия софтуер и, че евентуално това може да се случи през 2011 г.!

При обсъждането по същество на проекта за изменение на Общия устройствен план на София главният архитект на София изтъкна някои от причините за инициативата, сред които прегледност и яснота в устройството на територията в столицата, липсата на които през последните 20 години е довела да много нарушения. Освен това през 2007 г. беше надхвърлен прогнозния за 2020 г. брой на жителите на Столична община в действащия план, както и този на автомобилите, които достигнаха съответно 1,381 млн. души и 700 000 автомобила, което означава, че прогнозите на плана се провалят. В зала бяха предложени няколко допълнения към проекта, сред които се открои предложението на Вили Лилков да продължи да се работи за подготовката и обявяването на историческия център на София за паметник на световното културно наследство, което беше подложено на гласуване и включено в проекта. Вили Лилков поиска също така максималната височина на застрояването на Западно направление (зоната между бул. “Мария Луиза” и бул. “Хр. Ботев”) да се заложи в плана на 25 метра, но мнозинството от ГЕРБ не прие предложението, като обеща въпросът да се дискутира при приемането на подробния план на този квартал.
Няколко предложения бяха направени и от групата на БСП, сред които промяна на статута на Студентски град с цел утвърждаване на академичния му характер, предложение за преместване на гробищния парк от Казичане, поради несъгласие на местните жители, промяна на статута на зоната, където се намираше Софияленд, от зона за смесено-многофункционално строителство в зона за спорт и атракции и възражение срещу превръщането на западната част от Западен парк в зона за ниско строителство. След гласуване предложението за Студентски град, както и компромисното решение за търсене на евентуален нов вариант за решение на проблема с гробищния парк в Казичене, бяха приети от СОС.
Проектът за ОУП предизвика и недоумение у някои общински съветници, сред които Росен Малинов от БСП, който отчете, че наистина в проекта са заложени повече зони за зелени площи, но това са зелени зони в перспектива, докато сега съществуващите, отбеляза той, се променят на момента. Владимир Кисьов, от своя страна, пожела на Петър Диков да бъде толкова активен и експедитивен и при изготвянето на подробните устройствени планове на отделните райони.
След няколкочасово обсъждане, ОУП беше приет с пълно мнозинство, като само Георги Кадиев гласува против. Той обоснова отрицателния си вот с неприетите предложения на БСП за Западен парк, Софияленд и гробището в Казичене. Петър Диков пък благодари на общинските съветници и обеща да внесе доклад, с който да се задължи главния архитект на София всяка година да внася отчет по изпълнението на общия устройствен план.

Вълнения предизвика и полагането на клетва от новоизбрания кмет на район Илинден. За да покажат несъгласието си със законността на избора, съветниците от БСП напуснаха залата по време на заклеването.

Дискусии се разразиха и по повод т. 18 от дневния ред относно отпускане на заем от 2 млн. лв от Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия на Столична община, която да ги предостави за да се покрият задълженията на Първа многопрофилна болница в София. Кирил Арсов от НДСВ отбеляза, че винаги е имало „мераклии”, които да искат ОГФМСП да подкрепи бюджета, вместо да прави това, за което е създаден, а именно да гарантира бизнеса. Владимир Каролев изрази възмущение, че общинските съветници се поставят пред свършен факт, а Вили Лилков обоснова решението си да гласува против с няколко причини. На първо място, юридически – фактът, че се сключва дългосрочен заем, а не е подложен на публично обсъждане и не се предлагат точни позиции, за които той ще се изразходва. На второ място, според него не е нормално Общината да покрива разходи за консумативи на търговско дружество и на трето, защото няма гаранция, че парите ще се върнат обратно в Столична община, тъй като болницата не е представила нито погасителен план, нито пък оздравителен план, тъй като има 5 млн. лв задължения. Независимо от тези аргументи мнозинството прие да погаси 2 млн. лв задължения на болницата, без да е ясно, кога, и дали изобщо, тези пари ще се върнат на софиянци.

На заседанието бяха обсъдени и приети още доклади относно:

  • Договор за модернизация на 18 броя български трамваи;
  • Участието на Столична община в проекта на МРРБ и ПРООН „Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради” – втора фаза;
  • Даване на съгласие за предприемане на действия по създаването на Единен официален електронен портал на град София;
  • Промени в състава на Съвета на директорите на „Столичен електротранспорт” ЕАД;
  • Определяне на нов член на Съвета на директорите на „Егида – София” ЕАД;
  • Изготвяне на концепция за зони за организация и контрол на паркирането на територията на Столична община;
  • Съставяне и изготвяне на стратегия за развитието на туризма в Природен парк „Витоша”;
  • Откриване на ОДЗ № 98 „Слънчево зайче”, район „Младост”;
  • Именуване на две улици на територията на район „Студентски” до Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски” с имената на основателите на минната и геоложката науки в България и първи ректори на МГУ проф. Хараламби Попйорданов и проф. Боян Каменов.

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: