Решения от 50-то заседание на Столичен общински съвет – резюме

50-то заседание
на Столичен общински съвет
29.10.2009 г.

50-то заседание на Столичен общински съвет започна с полагането на клетва от новоизбрания кмет на кметство Балша Емил Янакиев.

Интерес предизвика и питането по т. 2 от дневния ред на Вили Лилков – относно неизпълнение на решение на Столичен общински съвет за изработване на проект за преустройство на пазар „Димитър Петков” и неизпълнение на финансирания от СУСОПФ проект за възстановяване на зелените площи на бул. „Д. Петков”. Общинският съветник от ДСБ нарече пазара „цирей” и обяви за недопустимо, че именно той носи името на Димитър Петков – бивш кмет на София, който е направил толкова много за благоустройството на столицата. Според Лилков работата по преустройството трябва да продължи и да се потърси виновникът за откраднатите от общината 250 хиляди лева.

По повод т.8 от дневния ред, относно подобряване на обслужването с масовия градски транспорт, Владимир Кисьов постави въпроса защо общинските съветници нямат достатъчно информация относно някои от най-важните проекти в тази сфера, включително и детайли относно изграждането на новите отсечки от метрото. Това стана причина председателят на СОС Андрей Иванов да поеме вината и да обясни, че вече са проведени четири заседания на Транспортна комисия и Метрополитен, но още няма ясна позиция и веднага щом тя бъде готова, ще бъде предоставена за обсъждане от СОС.

На заседанието бяха разгледани и приети още доклади относно:

  • закупуване със собствени средства на абонатна станция за нуждите на „Областен диспансер за онкологични заболявания със стационар – София град” ЕООД;
  • приемане на Актуализирана програма за управление на отпадъците на СО за период 2009-2011 г.;
  • даване на съгласие за откриване на процедура по акредитация на „Диагностично-консултативен център V – София” ЕООД;
  • избор на нов управител на „Медицински център I – Банкя” ООД;
  • обявяване на процедура по подбор на кандидати за съдебни заседатели към Софийски районен съд;
  • осигуряване на съфинансиране по проект „Красива България” в размер на 82 090 лева – 50% от стойността за обект „Ремонт и обезопасяване на монумент „1300 години България”;
  • одобряване на проект на Столична община – Район “Връбница” с обект 61 ОУ “Св. св. Кирил и Методий” за участие в проект “Красива България” при Министерството на труда и социалната политика.

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: