За членовете на СИК и за други членове

Както е известно, частичните избори за кмет на София приключиха (практически) отдавна – малко преди 15 септември т.г., когато съпредседателстващите СК решиха, че от управляващата партия ще бъде номиниран кандидат, комуто софийските организации на ДСБ и СДС ще предоставят декларирана подкрепа, включително и като не се опитват да участват (по традиционен начин) в предстоящите (тогава) избори. Взеха се и формалните решения на съответните органи (за ДСБ – София такъв е нейното “Председателство”, което се състои от председателите на 24-те районни партийни организации, председателя на ДСБ – София и петимата членове на “съвета на председателя”), и за решаването на задачата “Да не се случи балотаж на 15 ноември” остана да се изпълни само едно условие – от ГЕРБ да регистрират кандидат (е, и още едно – този кандидат да дочака обявяването на изборния резултат).

Резултатът – ясен, но трябва и някой да го протоколира.

Засега (през ноември 2009 г., преди 19 май…) попълването на протоколи на СИК се извършва от членове на СИК. Според закона, за членове на секционните избирателни комисии се назначават хора, предложени от “правоимащи” партии и коалиции. Тези хора, след като бъдат назначени, произвеждат (в неработни дни) продукта, наречен избори (за народни представители, президент, кмет, …), за което получават възнаграждение на стойност между 20 и 200 стотинки на час!

Аз, от свое име, благодаря на хората, които участваха в избирателните комисии, като предложени от ДСБ – Триадица (от квотата на “Синята коалиция”), и отново, както винаги, свършиха перфектно своята работа по изборите. При това, като представители на партия, която не участва със свой кандидат на тези избори (което, като се замисля, докато го пиша, означава, че предишното изречение почти изчерпва съдържанието на хипотетичния отчет на председателя на организацията за “ЧМИ София 2009” :)).

Смятам, че благодарности трябва да бъдат отправени и към всички членове на всичките 1423 секционни избирателни комисии в София!

Ама тук-там имало грешки при записването на някое число в секционния протокол!
Ами ако членовете на някоя СИК бяха решили изобщо да не броят?!
Или да не пишат нищо?!
Или да не “носят” никакви материали на мястото, определено от районната администрация за сборен пункт за излет към зала “Универсиада” (в случая)?
Дежурен прокурор ли ще ги “стресне”? Шофьор на районен кмет? Група председатели на местни партийни организации? Или пък някой от представляващите “парламентарно представените” партии – че те, последните, по това време са “влезли в телевизионната кутия” (ако изобщо са излизали скоро оттам).

При изпълнение на своите функции членовете на избирателните комисии са длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс.

Е, и?

А ето и един конкретен пример – на отлично свършена работа в СИК, включително при попълване на числата в секционния протокол, и … последващото производство на “приемо-предавателната разписка” от член на ОИК и оператор, нает от преброителя:

Секцията е с номер 224610023.
От р-н Триадица, 47 СОУ – място за гласуване и на столичния кмет (отскоро 🙂 ).
Според извлечението от секционния протокол:

3. Брой на гласувалите според подписите в избирателните списъци … – 184

В Разписката обаче приемането на секционния протокол и предаването на данните от него за пресмятане на общия резултат е довело до следното:

  1. Брой на избирателите според … избирателния списък … в СИК – 537
  2. Брой на избирателите, дописани под чертата … в изборния ден – 7
  3. Брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателните списъци – 546
  4. Брой на декларациите по чл. 79а, ал. 3 от ЗМИ – 2
  5. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини … без пликове – 0
  6. Брой на гласувалите избиратели според намерените … пликове … – 184

Така изглежда описването на изборния резултат според поместените тук снимки от копията на двата документа:

През последните няколко дни някои членове на други органи се изявяват с претенции относно работата на членовете на секционни комисии – кой с поставяне на (ниски) горни граници на умствените им способности, кой със заявлениe до прокурор – за започване на съдебно преследване.

Поводът този път е отчитането от ОИК – София на трийсетина хиляди “гласували според подписите” повече от гласувалите всъщност. Според председателя на ОИК такива няма, a “причина за разликата между броя на пликовете и броя на подписите е вписването от страна на някои комисии в точка 5 на протокола на Секционна избирателна комисия /СИК/ на броя на избирателите според избирателния списък, което не влияе по никакъв начин на изборния резултат…”, а “според методологията за приемане на секционните проколи в точка 5 в тях /”брой на гласувалите избиратели според подписите”/ трябва да има число, което е равно или по-голямо от посоченото в точка 8 в тях /”брой на гласувалите избиратели според намерените пликове”/”. Последните два цитата са от бта.

За сведение на този, последния цитиран член, а и на останалите интересуващи се членове, претенциите са относно разликата в числата по точка 3 (не 5) и точка 6 (а не 8!) от секционния протокол (които се превръщат в 5-та и 8-ма точки съответно в протокола на ОИК). А що се отнася до “методологията за приемане”:

1. КОНТРОЛА: Числото по т. 3 трябва да е по-голямо или равно на числото по т. 6 от съответния протокол.

ще отбележа, че авторът на методическите указания (ЦИКМИ 2007) правилно е предположил евентуалната поява на някой избирател в ранната утрин на изборния ден, който в недосъбудено състояние на всички присъстващи в изборното помещение пуска бюлетините си в кутията направо, без да ги завира в плик – та затова и първата контрола е такава. Това изобщо не означава, че трябва да се забрани на приемащите членове на общинската комисия да установят фактическата истина и да пускат, без “събеседване” и забележки, протоколи и или разписки, според които “гласувалите според подписите” са повече от записаните в предадения на СИК списък, дори и когато (както е в нашия пример) общият брой на имащите право на глас все пак е равен на броя на гласувалите. 🙂

Ако продължа да пиша в този пост, ще изпадна до нивото на онези членове (на ЦИК, ЦИКЕП, ЦИКМИ, ЦИКИПВР, НС,…) с големите претенции, и ще им “лепна” по някоя характеристика, затова спирам – все пак всеки, който е заинтересуван, има право да се жали – в съда или където намира за здравословно за общественото му положение, дори и когато е със забележителни умствени способности.

На предложените от ДСБ – Триадица членове на СИК и ОИК – още веднъж – 🙂 !

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: