Иван Костов в ПАНОРАМА, в Деня на християнското семейство

Интервю на Бойко Василев, БНТ, 21.11.2009 г.

За гледане:
Vodpod videos no longer available.
И за четене:

Водещ Бойко Василев: Добър вечер на Иван Костов, лидер на “Демократи за силна България”, съпредседател на парламентарната група на “Синята коалиция”.
Ив. Костов: Добър вечер.

Водещ: Защо смятате, че бюджетът на Дянков няма алтернатива?
Ив. Костов: Защото ситуацията е изключително тежка. Няма да бъдат събрани много милиарди. Сега се говори за 6 милиарда и 700 или за 7 милиарда от планираните за 2009 година, което показва, че кризата тежко е ударила бюджета. При правенето на новия бюджет се рестартира цялата процедура, защото тя беше прекратена от предишното правителство, и цялото това нещо се стовари наведнъж с всичките рискове, които се оказаха трудни за изчисляване. Например, за да не бъда голословен, поети, подписани ангажименти от общини, министерства с фирми и изпълнители на обществени поръчки, без да има финансиране. Или финансирани проекти, включително с европейски пари, като парите трябва да бъдат върнати, защото са извършени сериозни нарушения. Или разходи, които са направени, които не са по целесъобразност. Ето, това дадохте вие, мисля, че от националната телевизия, за това, че е повдигнато обвинение срещу бившия министър на отбраната за извършени разходи по нецелесъобразност и т.н. Правителството може би, може би трябваше да актуализира бюджета официално, за да каже какви ще бъдат приходите, за да може да стъпи на здрава почва, от която да бъде по-малко уязвимо за атаки. Но не го направи.

Водещ: А сега е уязвимо, така ли?
Ив. Костов: То беше за определен момент уязвимо, но този момент не беше използван от опозицията. Дебат не се разгърна и поради тази причина голяма част от истините около бюджетната и финансовата политика на държавата остават скрити за обществото, което е много лош атестат на нашата демокрация.

Водещ: Е, вие нали се изказахте?
Ив. Костов: Какво като съм се изказал аз? Аз… една птичка пролет не прави.

Водещ: Добре, къде отива вашата прословута критичност, включително и към това правителство?
Ив. Костов: Моята критичност в изказването се изяви в следното. Първо, в описанието на всички рискове за следващата година. Аз съм от тези, които не споделят оптимизма, който мнозина наблюдатели тук започнаха да лансират, че следващата година…

Водещ: Кризата ще свърши 2010.
Ив. Костов: Ще свърши, да, да, да, ще свърши следващата година. Аз мисля, че реален е рискът кризата да е по-тежка от тези два процента спад, който е планирано. Така че това може да наложи допълнително да се правят икономии. Второ, има сектори с надценени приходи. Така е в митниците. Администрация “Митници” трябва да събира приходи, така както аз ги виждам, в условия на спад на вноса с 4,4 процента трябва да събере примерно с 10 процента повече ДДС. Как се събира това нещо аз лично не мога да си го представя. Освен това и са планирани да събере и акцизи, които аз не виждам откъде могат да дойдат. Същият много напрегнат план има и Националната агенция за приходи. В този смисъл бюджетът има тези рискове. Аз посочих и други рискове, за които говорих преди малко.

Водещ: Господин Костов, след като правителството не актуализира бюджета, смятате ли, че към момента оправданията с наследството не вършат никаква работа?
Ив. Костов: Не, не бих казал така, защото тези, случаите… знаете ли, аз мисля, че сега ще има каскада от договори, които ще се появят. Ще стане ясно, че някъде нещо трябва да се плаща, че общините ще кажат – ние платихме 10-те процента, за да започне примерно изграждането на тая канализация, пък ето, парите не идват. Пък ще се окаже, че парите не са имали лимит. Изобщо ще стане една какофония. Така че факти…

Водещ: Ама, нали говорим за бюджет за следващата година?
Ив. Костов: … факти ще изскачат непрекъснато. Да де, ама бюджетът почива върху своите разчети. Ако изведнъж към разчетите за разходи се появят и известни пера, които обаче трябва да бъдат платени, като примерно на тази фирма, която е започнала да изгражда канализацията, получила е 10 процента, договорът с нея е подписан, а едновременно с това не е имало финансов лимит, всъщност следващото правителство трябва да направи това, което Нона Караджова каза – спирам тия проекти, спирам ги, защото нямам пари, или ето тези ще продължа, а тези ще ги отложа за следващите години. Обаче виждате, веднага я контраатакува кметът на Сливен господин Лечков и казва как ще ги спрете проектите и така. И изобщо започва една…

Водещ: Ама, оставете кмета, фирмите какво са виновни, че не се разплаща никой с тях?
Ив. Костов: Фирмите могат да съдят общината. Там е целият проблем. Фирмите могат да съдят министерствата. Изобщо, когато те имат договора… аз затова казвам, че тези рискове, те остават неизчислени и те ще се появяват непрекъснато.

Водещ: Обаче генерално вие смятате ли, че това правителство кърпи дупки или смятате, че то залага дългосрочни приоритети за развитие?
Ив. Костов: Аз като видях този министър тук преди малко с неговата много ясна визия, наистина хубаво е да я видим като програма, тук съм напълно съгласен. Нека да го видим това разписано като програма за политики в сферата на средно, висше образование, наука и т.н. Така е, така е редно да стане. Но като виждам с каква яснота и с какъв, така, с каква смелост пресреща вашите въпроси и проблемите, изключително тежки. Вие бяхте прав, нали, заварени тежки проблеми, нов министър, но той трябва да ги пресрещне, аз си мисля, че с такива хора правителството ще направи повече, отколкото да оцелява държавата.

Водещ: Да де, ама генерална линия има ли? Защото всеки министър може да е добър сам по себе си.
Ив. Костов: Генералната линия, която се вижда в бюджета, при всичките особености на Симеон Дянков и днешните скандали и т.н., при всичките особености, искам да кажа, и това, че наистина, наистина, как да кажем внимателно, липсва му политически опит и липсва му опит в управление на политически процеси, това е видимо, но той залага следната генерална много важна линия, стратегия наистина рискова, но ако успее да я постигне, ще бъде голям успех за България. Той казва така: атакуваме финансовата стабилност така здраво, че искаме да получим сваляне на лихвите. Ако получим сваляне на лихвите, искаме да влезем в ERM 2 механизма. Влезем ли в ERM 2 механизма, ние сме на двегодишен изпитателен срок и въвеждаме еврото. Въведем ли еврото, вече нещата стават съвършено различни за България. Тоест в цялото това нещо, което изглежда като оцеляване, изглежда и като спасяване, нали, са съумели да прокарат, специално Симеон Дянков, иначе за другите му неща аз не искам да говоря, но той е успял да прокара тази стратегическа линия, която аз пак казвам – тя е много рискова, но това е една чудесна възможност точно в условията на кризата да се изпълнят макропараметрите така, че да бъдат удовлетворени изискванията, за да въведем еврото.

Водещ: Това е фискална логика, господин Костов.
Ив. Костов: Това е логиката на политиката на държавата.

Водещ: А не е ли по-важно какво ще произвеждаме и кой ще бъде приоритетният отрасъл, и какво ще развиете тук в кризата, отколкото формално да изпълним едни фискални критерии. Това не е ли по-важно?
Ив. Костов: Вие обичате такива въпроси. Вижте къде е големият риск за България. Всяка държава, която е въвеждала валутен борд, след определени години бордът се е разпадал. Разпадал се е с всички ужасяващи последици. Просто примерите за оцеляла държава с валутен борд повече години от примерно 20 може би има само един, доколкото аз си спомням от литературата. Проблемът е да се излезе от борда. Това е по-важно от всичко останало. Тия неща, които вие казахте, те са много важни, но една държава, която банката й не работи, централната й банка, не може да прави банкова политика, държава, която не може да прави финансова политика, държава, която трепери от текущата си сметка, защото трябва да пази борда си – такава държава не може да излезе на хоризонта да направи много активна икономическа политика, за която вие говорите. Нашата държава трябва да влезе в еврото и излезе от борда колкото се може по-бързо.

Водещ: Добре, разбирам вашата логика. Кажете защо ще се вкопчили толкова в хазарта. Нали точно забраните създават корупция и сива икономика?
Ив. Костов: Е, как ме видяхте вкопчен в хазарта?

Водещ: Не…
Ив. Костов: Да сте ме видели някъде в бинго зала?

Водещ: Искате да го забраните.
Ив. Костов: Къде ме виждате мене?

Водещ: Искате да го забраните.
Ив. Костов: Ами, разбира се, че трябва да го забраним.

Водещ: Защо?
Ив. Костов: Нали го забраниха в Русия?

Водещ: И добре, сега, аз не отговарям за Русия.
Ив. Костов: А във всичките страни наоколо защо е забранен?

Водещ: Ама в Америка като…
Ив. Костов: Големият хазарт защо е забранен навсякъде в Европа? В Северна Европа, някъде в Централна Европа да се играе хазарт?

Водещ: А в Америка, като забраниха алкохола, нали се появи мафията?
Ив. Костов: А във Великобритания, в Испания, във Франция да се играе? Нали има 4 дирижирани и наблюдавани строго казина в Италия и това е.

Водещ: А в Америка, като забраниха алкохола, нали се появи мафията? Нали въпреки забраните тая индустрия ще съществува.
Ив. Костов: Навсякъде, където има стабилни демокрации, те предпочитат да не допускат хазарта. Това е, това е със сигурност. Защото хазартът е част от системата за пране на пари. Най-сигурната част за изпиране на парите на организираната престъпност.

Водещ: Дава хляб на хора някакви.
Ив. Костов: Говорим за големия хазарт. Говорим за големия. Говорим за казината, за големите залагания, за големите игри, за бинго залите. Говорим за тотализатори, легални, нелегални залагания и т.н.

Водещ: Не, защото има винаги подозрението, че вашите лични битки от миналото движат вашето политически поведение днес. Давам пример два – имотите на Ахмед Доган, искането за импийчмънт на президента.
Ив. Костов: Това, отнесено към хазарта, не е вярно, защото по време на нашето управление, на ОДС, беше приет Законът за хазарта, 1999 година, с огромни обещания за големи приходи в хазната. Ще стане едва ли не рай в България, игрална зала. Че наоколо израелци имат забрана, че турци имат забрана, че в арабските страни… Всички щяха да летят в България и всички щяха да си оставят парите и ние щяхме да бъдем много богати. Така ни говореше лобито на големия хазарт, когато ни убеждаваха. Това е голямото ми разочарование, защото те просто ни подведоха тогава.

Водещ: А другите лични битки?
Ив. Костов: И това, това… беше създадена възможност, която обаче породи огромни рискове. Така че това не е в никакъв случай лична битка.

Водещ: Ще отречете ли, че водите лични битки в миналото…
Ив. Костов: Разбира се, че не водя никаква лична битка.

Водещ: А примерите, които посочих току-що?
Ив. Костов: Примерите, които ми посочихте, са изключително важни. Те… истината там трябва да бъде разкрита, защото ние говорим безадресно за корупция на най-високите етажи. Трябва да бъде разкрита истината. Движението за права и свободи трябва да бъде заинтересовано цялата истина за тяхното политическо поведение, за всичките тези неща да стане явна. Тези 8 години да не се потулват, да не се закриват. Аз към Движението за права и свободи нямам нищо против. Никога не съм казвал, че имам срещу цялото това голямо движение, срещу тези избиратели… Аз обичам тези хора, аз съм го показал и не го крия. Никога не съм влизал в друга роля, няма смисъл сега да се правя на такъв. Но има имоти, започна проверка. Проверката не е довършена, беше иззета от прокуратурата. Спрени са всички разследвания. Това трябва да бъде изчистено. Иначе ние не можем да отговорим на най-важния въпрос – имало ли е корупция на най-високите етажи. Другият случай с господин президента – “Петрол срещу храни”, вие знаете много добре, хвърли такова голямо, мръсно петно върху авторитета на Република България, което продължава оттогава. Върху него се налепиха много нови други.

Водещ: Да де, ама тая тема, като тръгна…
Ив. Костов: Какво направиха другите страни, когато се разкриха нарушенията на програмата “Петрол срещу храни”? Намериха извършителите и ги вкараха в съда. А при нас това остана неразкрито.

Водещ: Ама, сега като…
Ив. Костов: Това остана тайна.

Водещ: Тая тема, като тръгна да умира сега, не се ли чувствате употребен, да речем?
Ив. Костов: Коя тема?

Водещ: За импийчмънта на президента. По някакъв начин ГЕРБ като че ли се дръпнаха.
Ив. Костов: Моята тема е да се разкрие истината за “Петрол срещу храни” и в частност следното обстоятелство: писал ли е господин Първанов писмо с молба за получаване на финансова подкрепа до Саддам Хюсеин? Писал ли е или не?

Водещ: Добре.
Ив. Костов: Трябва това да стане ясно. И тук няма, не бива да има компромис. Защото ние като българи свикнахме да оставаме и да тъпчем върху извършени компромиси от всички ни и по този начин се превърнахме всички в едни компромисни хора.

Водещ: Благодаря ви за разговора.

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: