Питане от Вили Лилков – за данъчни известия за такса смет и данък сгради…

Относно: данъчни известия за такса смет и данък сгради


 

До Г-н Минко Герджиков
и. д. Кмет на Столична община

 

ПИТАНЕ
от Вили Лилков – общински съветник от ДСБ

Относно: „Защо софийския бизнес не получава данъчни известия за такса смет и данък сгради за нежилищните си имоти?”

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЕРДЖИКОВ,

Настоящото питане е по повод искане на представители на Софийската търговска камара, отправено на официална среща с общински съветници от СОС. Искането се състои в това фирмите в София да бъдат известявани със съответните данъчни известия за дължимите такса смет и данък сгради за притежаваните от тях нежилищни имоти. До момента те получават ежегодно данъчни известия само за данък сгради и такса смет за жилищните си имоти. Това не само, че е в нарушение на закона, но предизвиква неудобства за бизнеса, който в момента е поел върху себе си огромната част от такса смет, която се събира от гражданите и юридическите лица в столицата. За 2008 г. този дял е около 70 %, което вероятно ще се възпроизведе и през 2009 г. Това означава, че ако бъдат събрани около 120-130 млн. лв. За 2009 г. бизнесът ще заплати около 80-90 млн.лв, несравнимо по-малко от реалната цена на услугата за почистване и обработка на генерираната от бизнеса смет.

На фона на огромните суми, които фирмите заплащат и високия процент на тяхната събираемост, е нелогично големите данъкоплатци да не бъдат „уважени” от Столична община поне по този елементарен начин, а именно да получат данъчно известие!

Във връзка с изложеното по-горе отправям към Вас следния въпрос:

  1. Какви мерки ще предприеме данъчната администрация и Кмета на Столична община и каква подкрепа трябва да окаже СОС, за да бъдат известявани представителите на софийския бизнес за дължимите от тях данък сгради и такса смет за нежилищните си имоти?

Отговорът желая да получа на заседание на СОС в писмена форма.

С уважение
Вили Лилков

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

2 Responses

  1. […] Питане вх. № 93-01-937/1/04.11.2009 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник относно „Защо […]

  2. […] финансов, нито организационен ресурс за това, а на питането, защо бизнесът в София не получава данъчни известия за […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: