Допълнение в дневния ред на 51-то заседание на СОС

51-во заседание
на Столичен общински съвет
19.11.2009 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

1. Полагане на клетва от новоизбрания кмет на район „Панчарево”.

2. Доклад вх. № 94-С-464/2/17.11.2009 г. относно избор на нов управител на „Медико-дентален център IX – София” ЕООД.
Докл. Лилянда Еленкова

3. Доклад вх. № 29-00-327/1/17.11.2009 г. относно избор на нов контрольор на „Диагностично-консултативен център XX – София” ЕООД.
Докл. Лилянда Еленкова

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: