Доклад от Вили Лилков – за именуване на улици

До г-н Андрей Иванов
Председател на СОС

ДОКЛАД

от Вили Лилков – общински съветник от Демократи за силна България в Столичен общински съвет

Относно: “Именуване на безименна улица и преименуване на улица с дублирано име на територията на м. „Студентски град”, район Студентски”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Столичен общински съвет се получи предложение от Ректорския съвет на Минно-геоложкия университет “Св. Иван Рилски” за именуване на две улици в район Студентски, в непосредствена близост до МГУ, на името на основположниците на българската минна и геоложка наука и първи ректори на МГУ.

Справката в “Географска информационна система – София” ЕАД показа, че в столицата няма улици, именувани на имената на посочените личности. Първата от предложените за именуване улици, която обхожда сградата на Минния факултет на МГУ, е безименна, а другата, която също обхожда сградата на МГУ е именувана на името на проф. Георги Брадистилов. В непосредствена близост до нея съществува улица, наименувана със същото име, която е насочена към Техническия университет.

Считам, че направеното предложение заслужава да бъде подкрепено, предвид положението на двете улици, като емблематични за МГУ и предвид личностите, на чиито имена ръководството на МГУ предлага улиците да бъдат наименувани. Освен това с приемане на настоящото решение ще бъде избегнато дублирането в имената на две съседни улици.

Във връзка с гореизложеното, предлагам СОС да вземе решение на основание на чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА и на основание чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на Столична община.

Прилагам:

  1. проект за решение;
  2. предложение за именуване от Ректорския съвет на МГУ “Св. Иван Рилски”;
  3. биографични данни;
  4. справка от ГИС-ЕАД-Столична община;
  5. схема на улиците.

Вносител
Вили Лилков

 


ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ №
на Столичния общински съвет
от … … … 2009 година

ЗА: “Именуване на безименна улица и преименуване на улица с дублирано име на територията на м. „Студентски град”, район Студентски”

На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА и на основание чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на Столична община

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:

  1. Именува безименна улица, на територията на м. „Студентски град”, район Студентски – Столична община”, започваща от осова точка (ОТ) 750, през ОТ 751 и ОТ 752 до ОТ 684, с името “проф. Харалампи Попйорданов”.
  2. Преименува част от ул. “Проф. Георги Брадистилов” (в участъка между ОТ 753, през ОТ 706 до ОТ 40), на територията на м.„Студентски град”, район Студентски – Столична община”, с името “проф. Боян Каменов”.
  3. Възлага на кмета на Столична община да информира гражданите на София за извършените наименувания, съгласно чл. 12, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на Столична община.

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

One Response

  1. […] Доклад вх. № 93-00-294/29.10.2009 г. относно именуване на безименна улица и преименуване […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: