Доклад от Вили Лилков – за преименуване на улица

До г-н Андрей Иванов
Председател на СОС

ДОКЛАД

от Вили Лилков – общински съветник от Демократи за силна България в Столичен общински съвет

Относно: “Преименуване на ул. “Жабокрек”, находяща се в ж.к. “Лев Толстой”, район Надежда – Столична община, с името „Дядо Желю войвода”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С настоящия доклад предлагам да се преименува ул. “Жабокрек”, находяща се на територията на ж.к. “Лев Толстой”, район Надежда – Столична община с името „Дядо Желю войвода”. Мотивите за настоящото предложение са следните:

 • – Името на ул. „Жабокрек” е свързано с едно събитие, което макар и вписано в историята на БКП и почитано от българските социалисти е срамен и позорен акт, който трябва да бъде осъден и забравен;
 • – Старото име на ул. „Жабокрек” в район Надежда до 1951 г. е било „Марица”. Връщането на старото име на улицата не е възможно, защото в София съществуват още четири улици с това име;
 • – Дядо Желю войвода (Желю Чернев) е личност, чиито заслуги в борбата за Освобождение на България от османско иго, в Руско-турската война, в Съединението и Сръбско-българската война, са безспорни и са описани в книгите на Захари Стоянов, Любен Каравелов, Стефан Дичев и др. Той е бил четник, войвода, а доброволческата му чета е участвала в помощ на руското командване по време на Освободителната война (1877-78) и по време на Сръбско-българската война. Награден е с кръст за храброст и сребърен медал, както и с многобройни грамоти. Уникална е неговата сабя с надпис „Българино, братко мой, ти от турчин ся не бой, вземи сабя, върви на бой!”, която се пази в Националния военно-исторически музей в София;
 • – Улицата в София, която е носила името „Дядо Желю войвода”, е била преименувана преди 20 години с името бул. „Св. Климент Охридски”, след което името на Желю войвода е забравено на картата на София;
 • – В непосредствена близост до ул. „Жабокрек” се намират улици, носещи имената на българските възрожденци и патриоти Добри Чинтулов, Кирил Дрангов, Недко войвода, Екзарх Стефа, Митрополит Авксентий Велешки, както и ул. „Априлско въстание” и ул. „Илинденско въстание”, между които името на Желю войвода се вписва безусловно, за разлика от името Жабокрек!

Във връзка с изложеното по-горе и въз основа на приложените към доклада материали, предлагам на уважавания общински съвет да вземе решение за преименуване на улица “Жабокрек”, находяща се на територията на ж.к. “Лев Толстой”, район Надежда – Столична община с името „Дядо Желю войвода”.

С уважение
Вили Лилков

 


ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ №
на Столичния общински съвет
от … … … 2009 година

ЗА: “Преименуване на ул. “Жабокрек”, находяща се в ж.к. “Лев Толстой”, район Надежда – Столична община с името „Дядо Желю войвода”

На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА и на основание чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на Столична община

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:

 1. Преименува ул. “Жабокрек”, находяща се на територията на ж.к. “Лев Толстой”, район Надежда – Столична община (от ул. “Будинци” до ул. “Република”), от осова точка /ОТ/ 71 до ОТ 75 по плана на м. “ж.к. Толстой”, район Надежда с името „Дядо Желю войвода”.
 2. Възлага на кмета на Столична община да информира гражданите на
  Столична община за взетото решение, съгласно Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на Столична община.

Вносител
Вили Лилков

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

 

2 Responses

 1. […] Доклад вх. № 94-М-149/3/16.10.2009 г. относно преименуване на улица „Жабокрек”, находяща […]

 2. […] Доклад вх. № 94-М-149/3/16.10.2009 г. относно преименуване на ул.”Жабокрек”, находяща се […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: