Питане от Вили Лилков – за пазар “Димитър Петков”

Относно: неизпълнение на решение на СОС


 

До Г-н Минко Герджиков
и. д. Кмет на Столична община

 

ПИТАНЕ
от Вили Лилков – общински съветник от ДСБ

Относно: Неизпълнение на решение на СОС за изработване на проект за преустройство на пазар „Димитър Петков” и неизпълнение на финансирания от СУСОПФ проект за възстановяване на зелените площи на булевард „Димитър Петков”

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЕРДЖИКОВ,

На 23.10.2008 г. СОС взе Решение №856 за преустройство на един от централните булеварди на столицата – бул. „Димитър Петков”, включващ и пазар “Димитър Петков”. В този пазар доминират безредие, мръсотия, овехтяла материална база. Създадена е незаконно “Цветна борса”, дейността на пазара е проблем за паркирането и движението на МПС в квартала.

С решението бе възложено на кмета на Столична община да организира изработване на проект за преустройство на пазара, който да го превърне в модерен градски пазар за плодове, зеленчуци, цветя и традиционни занаятчийски стоки.

Решено бе също така проектът да бъде внесен в Столичен общински съвет за съгласуване и вземане на решение за финансиране.

С решение на СОС още в началото на 2008 г. бяха отпуснати средства от СУСОПФ за възстановяване на зелените площи по бул. “Димитър Петков” в участъците от бул. “Пиротска” до ул. “Цар Симеон” с площ 1 642 кв.м и от бул. “Ал. Стамболийски” до бул. “Инж. Иван Иванов” с площ 3 002 кв.м. Избран бе изпълнител по ЗОП, работата по преустройството и озеленяването на тези участъци започна, но от една година по булеварда не се работи.

Във връзка с изложеното по-горе отправям към Вас следните въпроси:

  1. Защо не е внесен в СОС проект за преустройството на пазар „Димитър Петков”, както изисква решението на СОС?
  2. Защо не се работи по проекта, финансиран от СУСОПФ, за озеленяване на бул. „Димитър Петков”, при условие, че е налице одобрен проект, осигурено е финансиране и е избран изпълнител?

Отговорите на поставените въпроси желая да получа на заседание на СОС в писмена форма.

С уважение
Вили Лилков

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

 

Advertisements

2 Responses

  1. […] Питане вх. № 93-01-893/1/16.10.2009 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник относно […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: