Народното събрание на Република България декларира …

Днес, 28 октомври 2009 г., в българския парламент е внесена, обсъдена, че и приета, като официален акт на върховната (законодателна) институция на Републиката, следната … чудесия:

„Народното събрание на Република България на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България

ДЕКЛАРИРА:

Със системното си отсъствие от пленарни заседания в работата в 41-то Народно събрание народните представители от Коалиция за България Сергей Дмитриевич Станишев и от ДПС Ахмед Демир Доган показват скандално незачитане на задълженията и отговорностите, поети от тях в качеството им на народни представители пред избирателите от съответните райони и пред целия български народ, тъй като всеки народен представител представлява всички български граждани. Това поведение започна и продължава и в 41-то Народно събрание, в което са участвали на пленарни заседания само по няколко пъти и нито веднъж в работата на парламентарните комисии.

Действията на всеки народен представител са въпрос на личен морал, но той е преди всичко акт на отговорно политическо и държавническо поведение. Няма съмнение, че народните представители Сергей Дмитривиеч Станишев и Ахмед Демир Доган с неуважителното си отношение към парламентаризма уронват авторитета на институцията Народно събрание.

Народното събрание декларира, че ще пази авторитета си на върховна институция в Република България и решително се противопоставя на неуважителното отношение на народните представители Сергей Станишев и Ахмед Доган, което те системно проявяват чрез незачитане и неизпълнение на конституционните си задължения”.

Горният цитат е от страницата на парламента, ей там.
Няма да пропусна да отбележа, че в този акт на Народното събрание е сбъркано едно от имената на един от двамата споменати депутати – по-добре би било там, където е написано “Дмитривиеч” да се поразместят малко буквички, за да се получи “Дмитриевич” – така, както най-вероятно е било записано в първия паспорт (от “нерушимия” СССР, бивш, саморазрушил се) на гражданина Станишев, Сергей Дмитри…ч.

Прочетох обаче и останалите думички в цитирания текст.
Пак ги прочетох.
И пак…

И … малеее!

Уважаеми госпожи и господа народни представители,
участвали в приемането на горната Декларация,
С безграничното си уважение към върховната институция, в която ще преминат следващите няколко (хиляди) работни дни от вашия трудов (и осигурителен) стаж, си позволявам да ви напиша няколко изречения, които, надявам се, ще бъдат полезни (не само на вас, а и на останалите 107 членове на 41-то НС на Републиката) във вашата борба за опазване на авторитета на българското Народно събрание:

 1. По съдържанието: Съгласно чл. 86, ал. (1) от Конституцията на Републиката

  Народното събрание приема закони, решения, декларации и обръщения.

  Никак не е сигурно, че този текст от Конституцията е приет, за да бъде използван така, че някой ден Народното ни събрание да се произнася с акт, наречен “декларация”, “относно системното неизпълнение на задълженията” на свои редовно избрани членове. Съществува (все още) дори и текста на ал. 3 от действащия чл. 1 на Конституцията: “Никоя част от народа, политическа партия или друга организация, държавна институция или отделна личност не може да си присвоява осъществяването на народния суверенитет.”
  “Задълженията” на народен представител, като че ли са описани (изчерпателно засега) в клетвата по Чл. 76, ал. 2: “Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се.”
  Толкоз! Без специални задължения за участие в работата на комисии и/или на “пленарни” заседания!

 2. По формата:
  Първото изречение на цитираната декларация се прочита и така: Тъй като всеки народен представител представлява всички български граждани, със системното си отсъствие от пленарни заседания в работата в 41-то Народно събрание народните представители … показват скандално незачитане на задълженията и отговорностите…”

  (Всъщност, конституционният текст, свързан с “представителството” на народния представител, не се отнася за никакви граждани, дори и за български – според чл. 67, ал. 1 от Конституцията: “Народните представители представляват не само своите избиратели, а и целия народ.)
  Само че как от това, че народният представител представлява “целия народ” може да следва, че същият показва “скандално незачитане на задълженията и отговорностите”.

  И още – третото изречение:

  Действията на всеки народен представител са въпрос на личен морал, но той е преди всичко акт на отговорно политическо и държавническо поведение.

  Кой е “той“?
  Моралът?
  Народният представител?
  Действията (те не са “той”, щото много приличат на някакво “те”!)?!

  И кой, който и да е “той”, е акт? 🙂

Уважаеми госпожи, госпожици, господа и представляващи едновременно всички полове народни представители, вие в състояние ли сте да си гледате работата?

А?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: