Решения от 48-то заседание на Столичен общински съвет – резюме

48-то заседание на СОС започна с бурен дебат по повод проекта за дневен ред. Още преди да бъде подложен на гласуване, докладът по т. 23 – относно промяна в решения № 345 и № 346 за наименуване на улица на името на проф. Богдан Филов и поставяне на паметна плоча-берелеф, нажежи обстановката. Председателят на политическата група на БСП Жельо Бойчев дори благодари с ирония на председателя на СОС Андрей Иванов за особения начин, по който тълкува Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет.

Единственото питане в дневния ред – на Вили Лилков, относно предприетите действия по изпълнение на решение № 392 от 11.06.2009 г. на СОС за „Публичния контрол върху базовите станции на GSM – оператори”, беше отложено поради липса на отговор и необходимост от администрацията да разбере дали някъде в София има базова станция с изрядни документи.

Бурен дебат предизвика и т.6 – относно промяна в състава на Съвета на директорите на „Пазари Възраждане” ЕАД. Вили Лилков предложи докладът да не се гласува, а да се предостави за разглеждане в Стопанска комисия, за да се изяснят нещата. Той посочи, че в доклада е описано като основание за смяна на изпълнителния директор на пазара липсата на кореспонденция между СОС и управата на пазара. В същото време той представи документи, от които е ясно, че, точно обратно, през последните месеци в СОС са били наясно за всичко, което се организира в пазара. От дебатите стана ясно, че дори членове на Финансовата комисия не са наясно с проведената кореспонденция и основанията за взетите решения. Владимир Каролев простичко обясни, че ГЕРБ започва да кадрува в пазарите и слага като директори верни хора, независимо че финансовите резултати на пазара са най-добрите в столицата. Мартин Заимов пък предложи да се възложи на кмета в срок от 6 месеца да внесе доклад да преструктуриране на пазарите в София, по който СОС да се произнесе. Независимо от това мнозинството от ГЕРБ прие решение за смяна на изпълнителния директор на пазари „Възраждане” и заместването му от действащия изпълнителен директор на „Софинвест”, на мястото на който идва до провеждане на конкурс друг член на СД на „Софинвест”.

По т. 8 относно договори от 2007 г., сключени от „Център за градска мобилност” ЕООД с мобилните оператори, негодуванието си изрази Владимир Каролев. Според общинския съветник от НДСВ е недопустимо на такъв голям клиент, като Столична община, да се налагат такси от 20 ст. на SMS и че трябва да се предоговорят по-изгодни цени за ползващите SMS заплащане за Синя зона. Във връзка с това Вили Лилков отново напомни, че мобилните оператори в София не спазват никакъв ред при поставяне на базовите си станции, печелят от експлоатация на публичното пространство, а общината губи. Крайно време е да се сложи ред в столицата, но кметът и неговата администрация не са на мястото си.

Най-големи дискусии очаквано предизвика т. 23 от дневния ред. Общинските съветници от ДСБ, СДС и НДСВ не подкрепиха отмяната на взетото на 21 май решение за поставянето на паметна плоча и наименоване на улица на проф. Богдан Филов. Борислав Бориславов изрази възмущение, че в София продължава да има улици с имена на партизани и партизански акции, а това решение среща такава съпротива и отбеляза, че България е единствената страна, в която управляващите не се съобразяват с мнението и авторитета на научните среди, визирайки БАН, от чиито среди дойде предложението за проф. Филов.

На заседанието бяха гласувани и приети още доклади относно:

 • предоставяне на средства в размер на 2 000 000 лева за „Първа многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД за закупуване на апарат за ядрено-магнитен резонанс, ехокардиограф, модернизация на оборудването в централната стерилизация и една камера;
 • участие на Софийския зоопарк в учредяване на организацията на зоопарковете в България;
 • изграждане паметник на Джузепе Гарибалди на едноименния площад в град София;
 • предоставяне за ползване на помещения – частна общинска собственост, на ЦДГ №127 „Златното пате” и ЦДГ № 129 „Приказен свят”;
 • избор на нов управител на „Медицински център IV – София” ЕООД, поради подадена оставка на действащия управител;
 • наименуване на улица в кв. „Факултета”, район „Красна поляна”;
 • по предложение на БАН и на Съюза на физиците и доклад на общинския съветник Вили Лилков бяха именувани безименни улици на територията на м. ”Витоша – ВЕЦ Симеоново”, район „Лозенец” – „квартал на физиците”, както следва:
  – от осова точка /ОТ/ 261 до ОТ 257 с името „Проф. Любомир Кръстанов”;
  – от ОТ 628 до ОТ 433А с името „Проф. Георги Манев”;
  – от ОТ 643 до ОТ 502 – „Ърнест Ръдърфорд”;
  – от ОТ 642 до ОТ 509 – „Нилс Бор”;
  – от ОТ 573 до 654 – „Алберт Айнщайн”;
  – от ОТ 278А до ОТ 635 – „Проф. Елисавета Карамихайлова”;
  – от ОТ 634 до ОТ 639 – „Майкъл Фарадей”;
  – от ОТ 322 до ОТ 432 – „Проф. Емил Джаков”;
  – от ОТ 324 и продължението съгласно действащия РП – „Исак Нютон”;
  – от ОТ 325 до ОТ 516 – „Проф. Марин Бъчеваров”;
  – от ОТ 495А до ОТ 538 – „Проф. Порфирий Бахметиев”;
  – от ОТ 462 до ОТ 566 – „Проф. Милко Борисов”.
Advertisements

2 Responses

 1. Подали сме молба от името на фирма “ЕЛИС-К”, за име на улица където имаме наш обект: УПИ ІІ-384, кв.3а, м. Факултета. Молбата е с Вх. № 94-ВД-3899/16.06.2008 г. Разгледано е на Заседание на общ. съвет под №48/01.10.09 г., т.24 от дневния ред. От тази страница на 48-мо заседание не ни е ясно дали е разгледана и приета тази точка от дневния ред? Моля да ни отговорите къде и към кого да се обърнем?

 2. Имате улица: “Сали Яшар” – ето от Решение 635. 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: