Питане от Вили Лилков – за публичния контрол върху базовите станции на GSM-операторите

Относно: базовите станции на телекомуникационните оператори в София


 

До Г-н Минко Герджиков
Кмет на Столична община

 

ПИТАНЕ
от Вили Лилков – общински съветник от ДСБ

Относно: Предприетите действия по изпълнение на Решение на СОС №392 от 11.06.2009 г. за „Публичният контрол върху базовите станции на GSM-операторите”

и информираността на гражданите за нивото на тяхното излъчване

Уважаеми г-н Герджиков,

На заседание, проведено на 11.06.2009 г., СОС взе решение №392, отнасящо се до публичния контрол върху базовите станции на GSM-операторите на територията на гр. София. Във връзка с това на кмета на гр. София бе възложено в двумесечен срок от датата на вземане на решението да информира общинските съветници за резултатите от неговото изпълнение. Моля във връзка с изложеното по-горе да ми отговорите на следните въпроси:

  1. Изпратено ли е писмо от името на кмета на гр. София до GSM-операторите, с което те да бъдат запознати с Решението на СОС?
  2. Получен ли е отговор от тях на писмото на кмета?
  3. Предприети ли са действия от страна на администрацията на СО по изработването на публичен регистър на базовите станции на операторите?
  4. Предприети ли са действия за установяване и премахване на незаконно изградените базови станции на територията на столицата?

Отговорът на поставените въпроси желая да получа на заседание на СОС в писмена форма.

С уважение
Вили Лилков

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

3 Responses

  1. […] Питане вх. № 9301-807/1/18.09.2009 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник относно […]

  2. […] Питане вх. № 9301-807/1/18.09.2009 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник относно […]

  3. […] предизвика и питането по т. 1 от Вили Лилков относно предприетите действия по […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: