Доклад за “квартал на физиците” в София

До г-н Андрей Иванов
Председател на СОС

ДОКЛАД

от Вили Лилков – общински съветник от Демократи за силна България в Столичен общински съвет

Относно: “Именуване на безименни улици на територията на м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново”, район Лозенец – „квартал на физиците””

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Столичен общински съвет се получи предложение от Софийския клон на Съюза на физиците на България и от Президиума на Българската академия на науките за именуване на улици в град София на името на основположниците на българската и световната физическа наука. Предложението е във връзка с навършването на 120 години от основаването на Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, 130-тата годишнина на София, като столица на България и 140-тата годишнина от основаването на Българската академия на науките. Предложени са имената на основоположниците на българската физика, които са дали своя принос за развитието на световната наука и на София, като столица на България. Оригинално е предложението редом с тях да бъдат именувани и улици на името на гениални физици, като Исак Нютон, Майкъл Фарадей, Ърнест Ръдърфорд, Алберт Айнщайн, Нилс Бор.

Справката в “Географска информационна система – София” ЕАД показа, че в столицата няма улици, именувани на имената на посочените личности с изключение на улица, именувана на проф. Саздо Иванов. За именуване от ГИС са предложени улици, намиращи се в местност „Витоша – ВЕЦ Симеоново”, район Лозенец – Столична община”, трайно залегнали в кадастралния план и описани, както следва:

– безименна улица, започваща от осова точка /ОТ/ 261 до ОТ 257;
– безименна улица, започваща от осова точка /ОТ/ 628 до ОТ 433А;
– безименна улица, започваща от осова точка /ОТ/ 643, през ОТ 638 до ОТ 502;
– безименна улица, започваща от осова точка /ОТ/ 642, през ОТ 528 до ОТ 509;
– безименна улица, започваща от осова точка /ОТ/ 573, през ОТ 531, ОТ 648 до ОТ 654;
– безименна улица, започваща от осова точка /ОТ/ 278А, през ОТ 625, ОТ 634 до ОТ 635;
– безименна улица, започваща от осова точка /ОТ/ 634 до ОТ 639;
– безименна улица, започваща от осова точка /ОТ/ 322 до ОТ 432;
– безименна улица, започваща от осова точка /ОТ/ 324, през ОТ 433А, ОТ 492А и продължението, съгласно действащия регулационен план;
– безименна улица, започваща от осова точка /ОТ/ 325, през ОТ 492 до ОТ 516;
– безименна улица, започваща от осова точка /ОТ/ 495А до ОТ 538;
– безименна улица, започваща от осова точка /ОТ/ 462, през ОТ 479 до ОТ 566;

Във връзка с гореизложеното, предлагам СОС да вземе решение на основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА и на основание чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на Столична община.

Прилагам:

 1. проект за решение;
 2. предложение за именуване от Софийския клон на Съюза на физиците на България, с биографични данни;
 3. предложение за именуване от Президиума на БАН;
 4. списък, предоставен от ГИС–София, на безименни улици в м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново”, район Лозенец;
 5. схема на улиците.

Вносител
Вили Лилков


ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ №
на Столичния общински съвет

ЗА: “Именуване на безименни улици на територията на м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново”, район Лозенец – „квартал на физиците””

На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА и на основание чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на Столична община

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:

 1. Именува улиците, находящи се в гр. София, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново”, район Лозенец – Столична община”, както следва:
  1.1. Безименна улица, започваща от осова точка /ОТ/ 261 до ОТ 257 с името “Проф. Любомир Кръстанов”.
  1.2. Безименна улица, започваща от осова точка /ОТ/ 628 до ОТ 433А с
  името “Проф. Георги Манев”.
  1.3. Безименна улица, започваща от осова точка /ОТ/ 643, през ОТ 638 до
  ОТ 502 – “Ърнест Ръдърфорд”.
  1.4. Безименна улица, започваща от осова точка /ОТ/ 642, през ОТ 528 до
  ОТ 509 – “Нилс Бор”.
  1.5. Безименна улица, започваща от осова точка /ОТ/ 573, през ОТ 531, ОТ 648 до ОТ 654 – “Алберт Айнщайн”.
  1.6. Безименна улица, започваща от осова точка /ОТ/ 278А, през ОТ 625, ОТ 634 до ОТ 635 – “Проф. Елисавета Карамихайлова”.
  1.7. Безименна улица, започваща от осова точка /ОТ/ 634 до ОТ 639 – “Майкъл Фарадей”.
  1.8. Безименна улица, започваща от осова точка /ОТ/ 322 до ОТ 432 – “Проф. Емил Джаков”.
  1.9. Безименна улица, започваща от осова точка /ОТ/ 324, през ОТ 433А, ОТ 492А и продължението, съгласно действащия регулационен план – “Исак Нютон”.
  1.10. Безименна улица, започваща от осова точка /ОТ/ 325, през ОТ 492 до ОТ 516 – “Проф. Марин Бъчеваров”.
  1.11. Безименна улица, започваща от осова точка /ОТ/ 495А до ОТ 538 – “Проф. Порфирий Бахметиев”.
  1.12. Безименна улица, започваща от осова точка /ОТ/ 462, през ОТ 479 до ОТ 566 – “Проф. Милко Борисов”.
 2. Възлага на кмета на Столична община да информира гражданите на София за извършените наименувания, съгласно чл. 12, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на Столична община.

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

 

2 Responses

 1. […] Доклад вх. № 13-00-34/1/ и 62-00-151/1/16.07.2009 г. относно именуване на безименни улици на територията […]

 2. […] предложение на БАН и на Съюза на физиците и доклад на общинския съветник Вили Лилков бяха именувани безименни улици на територията на м. […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: