Решения от 46-то заседание на Столичен общински съвет (резюме)

46-то заседание
на Столичен общински съвет
10.09.2009 г.

46-тото заседание на СОС започна с полагане на клетва на двама нови общински съветници от ГЕРБ, вследствие на кадровите размествания след Парламентарните избори от юли тази година. Данаил Кирилов и Иво Маринов от политическата група на ГЕРБ в СОС заеха съответно длъжностите областен управител на София-град и зам. министър на търговията и туризма. Това наложи и гласуването на няколко доклада относно промени в поименния състав на постоянните комисии на Столичния общински съвет, на Надзорния съвет на Столичната общинска агенция за приватизация (СОАП) и Съвета за управление на Специализирания общински приватизационен фонд (СУСОПФ).

Още в началото на заседанието Мартин Заимов от Алианс за София отчете променената ситуация от преди две години и пожела на БСП да води честна кампания на предстоящите избори за кмет на столицата. Той прочете декларация от 6 принципа, които, ако се спазват, биха подпомогнали развитието на града, сред тях – достъпност до информацията, по-добро програмно бюджетиране, по-голяма децентрализация и по-ясен начин за провеждане на конкурси.

Широка дискусия предизвика доклада относно промените в състава на Съвета на директорите на „Егида – София” ЕАД. Чуха се резерви относно бъдещето на дружеството. Росен Малинов от БСП дори изтъкна, че в сравнение с останалите фирми в охранителния бизнес, „Егида” е неконкурентноспособна. В момента в нея работят 900 души и имат минимално участие в охраната в София. Според Малинов особено важно е осигуряването на надеждна охрана за училищата и детските градини, но при увеличен контрол върху „Егида”. Една от причините за лошото състояние на дружеството и отпадането от конкурсите за охрана на училищата е, че то работи по всички изисквания на закона, тъй като е общинска фирма и за разлика от другите участници в този бизнес, цялата й дейност е „на светло”. Излизане от тази „деликатна” ситуация предложи Вили Лилков, който напомни че „дружеството трябва да бъде запазено и да се развива, като подпомага бъдещата общинска полиция, обещана тържествено от бившия кмет на София, а сега министър-председател на страната. Но за да не загине дотогава, защото моментът на създаването на общинска полиция е много далече, е достатъчно да се промени Закона за охранителната дейност и общините да получат лиценз за такава дейност. Засега това не е възможно по закон и поставя фирма „Егида”, респ. общината в трудна ситуация.” Той прикани мнозинството в СОС и кмета да сезират депутатите в НС и да решат бързо проблема. Тогава за „Егида” ще има бъдеще и ще може общината пряко да извършва услугата по охрана на общинските училища и детски градини, със съответното качество.

По предложение на Вили Лилков т. 6 от дневния ред на СОС, която предвиждаше изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община бе отложена за допълнително разглеждане. Докладът по тази точка изискваше одобрението на информационна табела за Синята зона на столицата и съгласие за боядисване в син цвят на местата за паркиране. Сред мотивите, които Вили Лилков изтъкна, бяха необходимостта от съобразяване със спецификите на градската среда и изготвянето на по-прецизна финансова оценка на инициативата. Дори в текстовте и обозначенията на табелата има несъответствие със Закона за движение по пътищата. Още повече, когато се приеме цялостна стратегия за паркирането и влизането в градския център на МПС, е възможно с много-много по-малко средства да се сигнализира Синята зона и да се информират водачите на МПС.

СОС разреши на общинското дружество „Център за градска мобилност” ЕООД – поделение „Паркиране и мобилност” да закупи допълнително десет броя автомобили-паяци и електронни четци за четене на картите в Синята зона. Всичко това се прави с цел подобряване на обслужването на зоните с платено паркиране и контрол.

Гласуван беше също доклад относно одобряване на документи за възлагане на обществени поръчки, неразделна част от проект: „Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци в Столична община” и даване на съгласие за провеждането им. По този повод председателят на СОС Андрей Иванов обясни, че с приемането на доклад за строителството на Интегрираната система вече отпада необходимостта от традиционната досега за всяко заседание на Общински съвет „Информация от кмета на Столичната община във връзка с временното и трайно решаване на въпроса с третирането на битовите отпадъци”. Общинските съветници обещаха и занапред да продължат да се интересуват активно от състоянието на въпроса чрез питания до кмета.

На заседанието бяха разгледани и приети още доклади относно:

  • избор на временно изпълняващ длъжността кмет на район „Панчарево”;
  • учредяване на Консултативен съвет „Децата на София”;
  • именуване на ЦДГ № 124, ул. „Захарий Круша” № 20, район „Красно село” с името „БЪРБОРИНО”;
  • включването на 83 ОУ „Елин Пелин”, с. Панчарево, район „Панчарево”, в списъка на средищните училища в Република България;
  • преобразуване на полудневна детска група в целодневна група в 106 ОУ „Григорий Цамблак”, гр. София, район „Подуяне”;
  • финансиране на съвместна проява – фестивалът Софийска седмица на танца (Sofia Dance Week) от бюджета на Дирекция „Култура” на СО;
  • създаване на доброволно формирование за извършване на спасителни и аварийно-възстановителни работи за защита при бедствия и крупни производствени аварии.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: