БНР, “12+3”: Иван Костов, председател на ДСБ и ДАНС, съпредседател на Синята коалиция

19 август 2009 г.,
интервю, препредадено от агенция ФОКУС:

Водещ: Иван Костов, лидер на ДСБ и съпредседател на Синята коалиция е първият събеседник в „12+3”. Добър ден, г-н Костов.
Иван Костов: Добър ден.

Водещ: Да започнем от фактите през последните дни – сигнали за много злоупотреби в различни ведомства, дупка в бюджета, безработицата се увеличава… Няма да продължавам. Има ли изход?
Иван Костов: Има изход и трябва да го видим в правителствената управленска програма.

Водещ: Виждате ли го в момента и какъв е той съответно?
Иван Костов: Тази програма трябва да съдържа антикризисна програма. Вътре в нея трябва да са набелязвани цели и съответни мерки за тяхното постигане, които да гарантират, че ще се облекчат последиците от кризата, и че няма да се допусне тя да се развива по-надълбоко. Разбира се, наследството е изключително тежко, но ние предупреждавахме, че е така.

Водещ: Мерките, които се взимат към момента, как ви се струват?
Иван Костов: Ами правилно е…Това, че се ангажира НАП и митническата администрация със събирането на приходите, е много правилна крачка, въпреки че аз не съм склонен тук да споделям някакъв прекомерен оптимизъм и тези очаквания и желани суми, които предполага правителството да събере, ми се струват невъзможни, най-вече предвид много лошата икономическа конюнктура и големият спад на вноса.

Водещ: Защо според вас…, ето, ограничавайки контрабандата на зеленчуци, плодове и т.н., няма да се съберат средства?
Иван Костов: Това са две различни цели – да се ограничи контрабандата е една цел, да се ограничат приходите от облагане на митни сборове е друга цел. Един много силен удар върху контрабандата, който аз очаквам генерал Танов да нанесе, ще влезе в противоречие със събирането на приходи в бюджета, тъй като всички, които частично обмитяваха, в момента ще се въздържат, имам предвид контрабандиращите лица и фирми – ще се въздържат, ще изчакат да минат суровите санкции на митниците, а това ще доведе до намаляване на събираемостта. Така че те са две различни цели, зависи какво ще се преследва точно.

Водещ: Трябваше ли обаче да тръгнем наистина с краставиците и доматите, като че ли те са най-големият ни проблем, без да…
Иван Костов: Аз бих тръгнал през алкохола, през големите скандали, в които се замесиха част от големите производители на алкохол, в това число на концентриран алкохол. Бих тръгнал оттам.

Водещ: А защо не от краставиците и доматите?
Иван Костов: Защото са много малко като митни сборове това, което може да се събере от тях. Там стоката е с ниска цена – стотинки. Това е много малък сбор. Докато тук става въпрос наистина за много големи укрития. Избегнато е данъчно задължение в много големи размери. Аз бих тръгнал по този начин.

Водещ: Коя друга антикризисна мярка, която предприеха управляващите в момента, вие одобрявате, поощрявате?
Иван Костов: На мен ми се ще да видя много конкретни антикризисни мерки, които са свързани с решителни реформи.

Водещ: Това, че ви се ще да видите, означава ли, че в момента не виждате такива?
Иван Костов: Засега не ги виждам тези мерки. Ако правителството направи своята управленска програма, ние ще видим всеки от министрите какви намерения има първо да осъществи реформа, и чрез реформата да преодолее кризата. Защото това е шансът в момента – в условия на криза да се осъществят и дълго отлаганите реформи. Това трябва да се види.

Водещ: Нали има такава Програма за европейско развитие?
Иван Костов: Да, но това е предизборна програма. Тя не е адаптирана към конкретните задачи на управлението на страната. Част от нея, особено целите, особено някои от мерките, ще влязат в правителствената управленска програма. Но от друга страна аз мисля, че ГЕРБ не е очаквал това изключително тежко наследство, за което ние предупреждавахме. И тук искам една реплика да отправя. Бившият министър на финансите казва, че не бил оракул да предвиди какво ще бъде в края на 2009 г. през есента на 2008 г. Нямаше нужда той да е оракул. Беше достатъчно да чуе само какво говори опозицията. Ние предупреждавахме, че ще бъде така. Ние казахме, че няма да има такава конюнктура, която да позволи такъв бюджет…

Водещ: В спешен порядък дайте съвет на г-н Симеон Дянков.
Иван Костов: Г-н Дянков трябва да организира своите колеги преди всичко да приемат предлаганите от него икономии на бюджетни разходи. Трябва да получи тяхното съгласие с тяхната помощ, и с помощта, разбира се, на комисиите в Народното събрание…

Водещ: Те обаче няма да са достатъчни.
Иван Костов: Трябва да са достатъчни, защото дупката в бюджета вследствие на несъбрани бюджетни приходи, като данъчни и като неданъчни, ще бъде много по-голяма, отколкото дори това, което в момента се очаква.

Водещ: Напоследък се събуждаме всяка сутрин с нови обвинения за далавери, извършени от бившите управляващи. Имате ли обаче притеснения, че ГЕРБ може да пропусне първите месеци на управлението си тогава, когато наистина трябва да действа в такава криза, каквато сме в момента?
Иван Костов: Има такава дилема. Има такова разделение, на разфокусиране на целите. Има две всъщност съвсем различни цели. Едната е да се тръгва със силна управленска реформистка програма, и другото – да се остави с по-нисък приоритет. „Другото” – имам предвид преследването на злоупотребите на предишните управляващи. А другият вариант е на преден план да излязат злоупотребите, за да стане ясно действително какво е положението, и едновременно с това да се готви и управленската програма. Вижте – защо е необходимо да се разкрие [състоянието] на страната в момента? Не точно и само като далавери, а по-скоро като натрупани, отлагани и нерешавани проблеми. Трябва да се каже кои са проблемите в здравеопазването. Трябва да се каже защо се е стигнало до тук в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Трябва да се направят политически изводи за силата и тежестта на проблемите, които оставя предишното управление… /…/ следващата крачка. Това практически е начинът да се решат въпросите.

Водещ: Остава ни малко време, затова ще сменя темата. Вие сте председател на Комисията за контрол на ДАНС. Вече е готов, доколкото разбрахме, правилникът. Какво включва той, как комисията ще наблюдава работата на ДАНС?
Иван Костов: Ами в рамките на това, което правилникът за организация на дейността на Народното събрание и законът предвиждат, е разписан е правилникът и конкретно адаптиран към комисията. Ние ще упражняваме контрол.

Водещ: Какъв и как, кажете все пак?
Иван Костов: Първо, ние ще настояваме най-вероятно всички тези стратегически документи на базата, на които се оценява дейността на специалните служби включително и на целия сектор за сигурност, да бъдат актуализирани. Става въпрос както за концепцията за национална сигурност, така и за военната доктрина, така и за стратегията за противодействието на престъпността и корупцията. Тези ключови документи трябва да бъдат актуализирани, и трябва да бъдат преработени. И на базата на тях в последствие да преценяваме и дейността на специалните служби от гледна точка на тяхната целесъобразност.

Водещ: Така като ви слушам, това ще стане в рамките на сигурно година и половина – две, дотогава комисията какво ще прави?
Иван Костов: Вижте, няма… Значи, това е едната форма на контрол. Вие ме питахте какъв е видът на контрола. Но най-актуално е правителството да излезе с един доклад за състоянието на националната сигурност на страната за 2008 г. И това, което говорихме за другите сектори на държавата, да го направи в сектора за сигурност. Тоест, да каже какви са проблемите, да каже реалните рискове и заплахи за националната сигурност на страната, и да каже какво ще предприеме, за да ги неутрализира, или предварително да ги отслаби. Това е докладът, който трябва да констатира реалното състояние на нещата, и едва след това трябва и успоредно с това да се правят и тези стратегически документи. А иначе контролът, ние ще осъществяваме по законосъобразност на действията. Тоест ще проверим дали във всички свои действия ДАНС спазва закона, дали…

Водещ: Как ще го проверявате това, извинявайте?
Иван Костов: Ами много лесно. На базата на информацията, която ще ни се предостави на базата на отчета, който е написала самата държавна агенция.

Водещ: Ще искате разработки?
Иван Костов: Не. Ще искаме първо да се запознаем с документите, които са налични, които описват дейността, решенията, които са вземани, приключени преписки и т.н… или приключени оперативни дела. Ще видим по определени дела какво е правено и докъде са стигнали.

Водещ: За кои дела, според вас, в момента е важно да бъдат проверени, докъде са стигнали?
Иван Костов: На първата си среща ние сме се разбрали на първото сериозно заседание всеки член на комисията да предложи своите виждания за тези нашумели оперативни дела, които би желал да поиска информация и да се информира за това…

Водещ: Вие специално на кои бихте поискали?
Иван Костов: Вижте, мен много ме интересува и най-много ме притеснява следният въпрос: дали ДАНС при предишното си ръководство се е занимавала с партийно инженерство? Дали се е намесвала в политическата система на страната, опитвайки се да манипулира резултатите от изборите и бъдещият формат при управлението на страната. Ако това е направено, за което има многобройни сигнали…

Водещ: Какви сигнали имате?
Иван Костов: … включително и от ляво… Включително и от ляво. Вие знаете, че и от левицата отправиха обвинение в тази посока. Примерно във връзка със създаването и с укрепването, и представянето на изборите на…

Водещ: Освен това, което каза Румен Овчаров за РЗС, други сигнали имате ли?
Иван Костов: За ЛИДЕР, за РЗС – ама те са достатъчни! Те са напълно достатъчни. Вижте, ако ДАНС действително си е позволила такова нещо, тя е действала като най-сериозният фактор, като най-сериозната заплаха за конституционния ред в страната, защото е бракувала демократичната система.

Водещ: По отношение на „Галерия” и „Лиана” какви са вашите намерения?
Иван Костов: Също да се информираме да видим докъде са стигнали нещата. Специално ще се заинтересуваме за съдбата на това подслушване, което така скандално беше…

Водещ: Имате ли обаче притесненията на Татяна Дончева, че каквото и да излезе наяве, тази разработка… то няма да е всичко…. от тази разработка няма да е всичко.
Иван Костов: Знаете ли, аз не считам, че Татяна Дончева е човекът, на базата на чийто мисли и разсъждения трябва да се ориентира работата на комисията. Защото тя… хайде да го кажа малко грубо, но тя си позволи да оклевети сегашния председател на агенцията, за да прикрие предишния. А човек, който си е позволил да направи такова нещо, според мен не бива да бъде считан като сериозен източник на информация и на преценки за нещата, защото е силно политизиран и силно партиен елемент е внесъл в своите преценки за националната сигурност. Очевидно неговите оценки не могат да бъдат меродавни.

Водещ: Кметските избори в София – какво да очакваме от ДСБ?
Иван Костов: О, вие как ме подкарахте по всички теми.

Водещ: Завършваме, наистина времето ни изтича, затова ви моля за кратък отговор.
Иван Костов: Тепърва предстои организациите на Синята коалиция в София да кажат първоначално своята позиция, да я видим и да решаваме. Чакаме от тях инициативата, все пак става въпрос за местната власт, макар и в столицата.

Водещ: Ще ви питаме тогава. Иван Костов, лидер на ДСБ. Благодаря ви.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: