Изборни резултати и “действителности” в България – част 2, “по т. 2″ и следващи

“Избирателната активност” – общоприето, изглежда, е във всеки изборен ден да се говори, да се пише, да се слуша, че и да се чете (от тези, които могат да си позволят последното) почти само за това “понятие”: “Колко процента са гласували в 7.00?”, “А в 10.15?”, “А в 13.30?…”, “В 17?”.

Трима-четирима от представителите на пазарните агенции, които си заработват хляба с проучвания на настроенията на потенциални клиенти на предлагана услуга и/или продукт, се научиха да внимават с употребата на думичката “процент”, като отговарят на подобни въпроси смислено – например така. “Според нас на изборите в неделя ще гласуват около 3 милиона и седемстотин хиляди от избирателите…” или “Ние смятаме, че броят на гласувалите е повече от 4 милиона сто хиляди и 9”.
Без глуповатото продължение “…, което представлява … процента”. Останалите участници в този “дълбокосмислен” целодневен разговор си искат процента и т’ва е. А те са няколко милиона – минус стотината хиляди членове и охранители на СИК, които си имат и работа в изборния ден.

И така се стига до следващата точка (2) от протокола на СИК. Там би трябвало да бъде написано едно число, което е известно (дори и на председателя на секционната комисия) още от деня, преди “откриване на изборния ден”, отскоро останал без закачливото си определение като “ден за размисъл” (с което като “ден за размисъл” остават само дните, следващи изборния 🙂 ).

(В скоби – една спекулативна, но невярна, “сметка”: На първо четене/слушане би било трудно за възприемане съобщение като това, че в първите 8 секции на район Студентски, София “избирателната активност” е прехвърлила 222% още в ранния следобед, за да приключи изборния ден с гласували общо 5572 избиратели, при предварително вписани 2145 в основния избирателен списък – има-няма 259%. Няма такива проценти – просто копирните устройства на администрацията са издържали на напрежението и са избълвали необходимия брой копия на непопълнена страница от избирателен списък, за да успеят членовете на секционните комисии да впишат данните на всички студенти с постоянен адрес в друго населено място, които са избрали да гласуват точно в тези секции, независимо от предоставената им от закона привилегия да гласуват където и да е на територията на населеното място София).

Сумата от числата, написани на редовете по т. 2 от протокола на всички 11598 СИК в страната, е 6 867 014 – според ЦИК толкова е трябвало да бъдат имената на българските избиратели, вписани в избирателните списъци на територията на Републиката, преди откриване на изборния ден. Както вече писах, това, последното не е вярно (поради допуснати “явни технически” грешки – при попълване на протоколите, а не при събиране на написаните там числа). “Вярното” число би трябвало да бъде още по-голямо – поне 6 870 090. Ако към него се прибави и сумата на числата, отразяващи броя на дописаните в основните избирателни списъци (след печата и подписа на съответния кмет), която според актуализираните данни на ЦИК е 48 545, ще се получи един приличен сбор от поне 6 918 635 имена на избиратели, вписани само в основните избирателни списъци в секциите “в страната”.

Точка 8 от протокола е предвидена за описване на броя на декларациите, подадени от лица, заети по служба с производството на изборите в СИК – членове и охрана на комисиите. Общият брой на тези документи е 39795 – това, разбира се, е според актуализираната база данни на ЦИК. Като се приеме за истина, че в тази колонка е възможно да се намира и число като 16 (при 9 члена в комисията и поне 7 охранители за тях – да ги пазят!, както показват резултатите, отчетени от 214-та секция във Варна например 🙂 ), остават около 6 878 840 избиратели, вписани само в основните списъци по веднъж.

В т.нар. “допълнителен избирателен списък” е трябвало да се записват данните на общо три различни категории гласоподаващи – учещи, невиждащи или с други увреждания “по чл. 88а”, както и, преди всичко, групата на “приносителите” на удостоверение за гласуване на друго място. Общият брой на прибраните от комисиите такива удостоверения е 40 189 – толкова е сумата на всички числа, написани “по т. 5” в секционните протоколи на 5 юли 2009 г. Тъй като имената на получилите удостоверение за гласуване на друго място са заличени от съответните основни избирателни списъци, можем да прибавим поне тези 40 хиляди към горните 6 милиона и 878 хиляди, за да се получи, че в основните избирателни списъци е било възможно да има почти 6 милиона и 920 хиляди български избиратели, разполагащи с правото да гласуват “в страната”. Без да се броят останалите правоимащи – по света.
Да припомня, че през пролетта на 2005 г. в основните избирателни списъци в страната за изборите за XL НС са намерили място имената на едва 6 643 921 човека (няма и с 280 хиляди по-малко!).
ЦИК (за изборите през 2005 г.) е обявила явно:

Брой избиратели в основния избирателен списък – 6 720 941

… и неявно – в последната бройка са включени и вписаните 77 020 българи, гласували тогава в секциите в чужбина.

Та, така – я още една спекулация: според ГРАО (май?) в Републиката се отчита средногодишен прираст от по 60 хиляди (и повече) гласоподаватели през всяка от последните 4 години.
Без да се броят неразполагащите с право на глас, излиза, че населението в страната нараства с по почти 1% (това е равно на 10 промила 🙂 ). Положителен прираст! И то какъв!
Малеее! Де да беше вярно!

А иначе, в “допълнителните” списъци през 2005 г. са били дописани 57 139 реда.
Сега са общо 58 212, при това от доста повече отчетени гласове (с повече от половин милион) “в страната”.

Засега толкова по точките от първа до осма от секционните протоколи.
Ще има и следваща част с “действителности” – по следващите точки.

А тук-там се появяват (вече и писмено) и конкретни описания на писането на протоколи в някои от избирателните секции – например в материала 444, намерил място във в. “Капитал”.

Advertisements

One Response

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: